General

‘นฤมล’ ส่งเสริมแรงงานคุณภาพ หนุนเปิดอบรม ‘โครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ’


‘นฤมล’ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกภาคส่วน เปิดฝึกอบรมในโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ ความสามารถทั่วประเทศ ให้แรงงานมีคุณภาพ สร้างรายได้เพิ่ม

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า กระทรวงแรงงานได้เร่งผลักดัน ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถทั่วประเทศ เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพ สร้างรายได้ให้มากขึ้นในการทำงาน และยังสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง

S 10436656 1

โครงการดังกล่าวได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และมีอดีตศิษย์เก่า ที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ที่ประสบความสำเร็จจนเป็นเถ้าแก่ อีกทั้งได้รับรุ่นน้องเข้าทำงานในสถานประกอบการหลายคน จึงทำให้แก้ปัญหาช่างฝีมือแรงงาน ที่มีคุณภาพได้งานทำที่ดี และมีผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังได้มอบให้ น.ส.เอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถจังหวัดเพชรบุรี

S 2875784

S 2875788

จากการรายงานของนายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี พบว่า มีน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และพนักงานจากสถานประกอบการ เอกชน ที่เข้าร่วม ให้ความสนใจกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการทดสอบ เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือ เป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและจะได้ประโยชน์ในการปรับฐานค่าจ้างของแต่ละคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม