ดูหนังออนไลน์
General

เตรียมพร้อม! ชลประทานแจ้งชาวบ้านพร้อมอพยพ -เปิดประตูระบายน้ำ 4 เขื่อน รับมือ ‘พายุโนอึล’

สำนักงานชลประทานที่ 6 สั่งเปิดประตูระบายน้ำ 4 เขื่อน เตรียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก ให้พร้อมรับมือพายุ “โนอึล” พร้อมแจ้งเตือนประชาชน ให้พร้อมรับมืออพยพฉุกเฉิน 

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน “พายุโนอึล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ที่จะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และตกหนักบางแห่ง ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายนนั้น

IMG 3129 Pano

นายไชยวิชญ์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 (ชป.6) เปิดเผยว่า ชป.6 ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั้ง 5 จังหวัด ในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางติดตาม เฝ้าระวัง สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง และในพื้นที่จุดเสี่ยง ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทั้ง 7 ลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชี โดยแจ้งเตือนให้ประชาชนให้เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันนี้ (18 ก.ย.) เขื่อนมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย เริ่มเปิดประตูระบายน้ำมากขึ้น เพื่อพร่องน้ำเพิ่มให้สามารถรับน้ำได้มากขึ้น ซึ่งได้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ในพื้นที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ โดยปรับเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำชีทั้ง 4 เขื่อน ได้แก่เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนร้อยเอ็ด ให้อยู่ในเกณฑ์ พร้อมติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำ

นายไชยวิชญ์ บอกด้วยว่า ได้มีการวางแผนรับมือก่อนน้ำมา แผนเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หากเกิดน้ำท่วม จำลองคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนใหญ่ 3 แห่ง รวมถึงได้ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานทั้ง 130 แห่ง และตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนทั้งหมด 110 แห่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือไว้ประจำจุดเสี่ยง บูรณาการจัดจราจรน้ำ ในแม่น้ำชี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 และเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อเป็นแก้มลิงในการหน่วงน้ำ และรองรับน้ำหลากแล้วทั้งหมด

อ่านข่าวเพิ่มเติม