ดูหนังออนไลน์
General

ระดมนักวิจัยกว่า 300 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ‘พืชกัญชง’

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือม.เกษตรฯ ระดมทีมวิจัยกว่า 300 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชง พัฒนาตั้งศูนย์บริการครบวงจร ที่ลำปาง ปี65

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมพืชกัญชง ทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ แนวทางดำเนินงาน และแผนการดำเนินโครงการ

กช

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ การเพาะปลูก โดยพัฒนาสายพันธุ์ของพืชกัญชง ให้มีลักษณะลำต้นที่เตี้ย และอายุที่สั้นลง ห้องปฏิบัติการในการทดลอง ทดสอบมาตรฐาน และนักวิจัยกว่า 300 คน ที่พร้อมผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งแผนการปรับปรุงแ ละขอใบอนุญาตครอบครอง การจัดทำมาตรฐาน KU Standard ก่อนยกร่างในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมต่อไป

สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดทำมาตรฐานเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน CBD มาตรฐานน้ำมันกัญชง มาตรฐานน้ำมันเมล็ดกัญชง มาตรฐานแกนกัญชง และมาตรฐานเปลือกกัญชง

กัญชง

นอกจากนี้ คาดว่า แผนการพัฒนานวัตกรรมจากพืชกัญชงในปี 2565 จะจัดตั้งศูนย์ให้บริการแบบครบวงจรนำร่องที่ จ.ลำปาพัฒนาผลิตภัณฑ์ง เป็นแห่งแรก

ขณะเดียวกัน ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมพืชกัญชง โดยจะจัดทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม