General

‘บิ๊กป้อม’ สั่งร่วมมือแก้ปัญหา ‘คลองแสนแสบ’ จัด ‘จราจรทางน้ำ’ ปลอดภัยไร้มลพิษ


“ประวิตร” แจ้งครม. ลงพื้นที่ติดตามแนวทางพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ สั่งการเน้นย้ำทุกฝ่าย ร่วมกันทำงานแก้ปัญหาจริงจัง เพื่อคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีของประชาชน 

วันนี้ (8 ก.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากการได้ลงพื้นที่ ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตบางกะปิ ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ ส่งมอบการดูแลคลองแสนแสบ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนา และการบริหารจัดการ

S 15179842

พร้อมกันนี้ ยังมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมเจ้าท่า ร่วมพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่  รวมถึง มอบหมายให้ กรมชลประทาน และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้กรมเจ้าท่าจัดการจราจรทางน้ำให้ปลอดภัย ไร้มลพิษทางเสียง และกลิ่น เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างจริงจัง เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้กับคลองอื่น ๆ ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน

อีกทั้งต้องสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนทราบ และร่วมมือตามแนวทางจิตอาสาด้วย เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม