ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ ตั้ง ‘ผบ.ทบ.-ผบ.ตร.-ผบ.ทอ.-ผบ.ทร.’ เป็นราชองครักษ์พิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 68 นาย ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ปรับ ครม. แต่งตั้ง รัฐมนตรี

ในรายชื่อ 68 นาย รวมถึง พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ, พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ และพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team