General

‘กัลฟ์’ มอบทุนการศึกษา ผู้ป่วยโครงการ ‘หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต’


‘กัลฟ์’ เปิดโครงการ  “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” มอบทุนการศึกษา ให้กลุ่มผู้ป่วย ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ  ร.พ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้ทางคณะทำงาน และนักสังคมสงเคราะห์ บริหารจัดสรรให้ผู้ป่วย ในความดูแลของศูนย์ฯ ตามความเหมาะสม  โดยวิเคราะห์จากฐานะ และความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละคน ที่แตกต่างกันออกไป (Need-based Scholarship)

กัลฟ์

กลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งมั่นให้ทุนต่อเนื่องรวม 4 ปี (2563-2566) รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 5 ล้านบาท หลังเมื่อปี 2563 ได้นำร่องช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาไปแล้ว จำนวน 30 ทุน  ตอกย้ำเจตนารมณ์ของบริษัท ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสะท้อนพันธกิจเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งทำดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

Gulf A Scholarship for A Brighter Future 1

นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทนนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต นับเป็นความช่วยเหลือด้านการศึกษา ที่ต่อยอดมาจากความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุข

ที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี  2559 ไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุน มอบสิ่งของแก่ผู้ป่วย หรือการร่วมเป็นอาสาสมัคร ในโครงการคลินิกเคลื่อนที่ แบบสหสาขาวิชาชีพของศูนย์ฯ ที่ทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีความพิการบนใบหน้า และกระโหลกศีรษะทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กัลฟ์

“ในโอกาสนี้ กัลฟ์จึงต้องการขยายความช่วยเหลือมาที่กลุ่มผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ด้วยการมอบทุนการศึกษา ในปีนี้มอบให้เป็นจำนวน 51 ทุน มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท โดยคาดหวังว่าเงินสนับสนุนนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และเข้าถึงการศึกษา เพราะทางกลุ่มบริษัท ตระหนักดีว่า การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป”  นายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

ด้าน ศ. กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวว่า ในนามของคณะทำงานของโครงการ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนการศึกษานี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ (Craniofacial Deformities) ทำให้เกิดปัญหาหลายประการพร้อมกัน เช่น การกินอาหาร ฟันและการสบฟัน การได้ยิน การพูดไม่ชัด และปัญหาทางจิตใจทั้งของผู้ปกครอง และของผู้ป่วยเอง

กัลฟ์

จากปัญหาที่ซับซ้อนนี้เอง ทำให้การให้การรักษาจำเป็นต้องมีลักษณะเป็นสหสาขาวิชาชีพ ในการร่วมมือกันเพื่อรักษาให้ครอบคลุมทุกด้าน และเกิดผลดีที่สุดต่อคนไข้แต่ละราย ที่ผ่านมาผู้ป่วยของศูนย์ฯ มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดและมีฐานะยากจน ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และคณะทำงานทุกทคน ที่ร่วมกันทำให้โครงการทุนการศึกษานี้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวด้วยว่า ทุนการศึกษาในโครงการนี้ จะจัดสรรให้ตามความจำเป็นของเด็กที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัว

ทางศูนย์ฯ จะมีทีมงานนักสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยประเมิน และจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี มีการคำนวณฐานะจากการประเมินว่า รายได้ต้องน้อยหรือเท่ากับหนี้สิน และรายจ่าย รวมถึงประเมินจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าครองชีพในโรงเรียน ค่ารถนักเรียนรับ-ส่ง ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน และเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ไม่ได้พิจารณาจากผลการเรียน เนื่องจากบางคนอาจมีปัญหาทางสมองควบคู่ด้วย

Gulf A Scholarship for A Brighter Future 2

ผู้ป่วยที่ได้รับเงินทุนการศึกษานี้เป็นนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สระบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก ศรีษะเกษ ยโสธร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ตรัง และปัตตานี เป็นต้น ซึ่งทุนที่นักเรียนได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้”

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ได้ทาง www.facebook.com/GulfEnergyDevelopment/ และ https://www.facebook.com/thaicraniofacial

Gulf A Scholarship for A Brighter Future 6 0

อ่านข่าวเพิ่มเติม