General

‘ภูเก็ต’ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ทั้งคนไทย มาจากยูเครน สถานบันเทิง ยอดรวม 53 รายแล้ว


คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งข้อมูล สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 28 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 53 ราย (รายใหม่ 6 ราย) โดยผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 7 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 46 ราย ทุกรายมีอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอาการรุนแรง ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 53 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 944 ราย (รายใหม่ 65ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 143 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 97ราย กลับบ้านแล้ว 794 ราย

ป่าตอง

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 6ราย มีรายละเอียดดังนี้

รายที่ 48. ผู้หญิงไทย อายุ 42 ปี อาชีพเจ้าของร้านขายของที่ระลึกในห้างแห่งหนึ่งในเขตป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 3 ราย

รายที่ 49.ผู้หญิงชาวยูเครน อายุ 32 ปี อาชีพทำธุรกิจด้านสุขภาพ ต.กะรน อ.เมืองมีประวัติใกล้ชิดกับพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ต.ป่าตอง และทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติรวมถึงเดินทางไปกรุงเทพฯวันที่ 20ถึง 23 มีนาคม โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงกับผู้ป่วยรายนี้จำนวน 9 ราย

รายที่ 50. ผู้หญิงไทย อายุ 27 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพมีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์โดยได้ไปเที่ยวประเทศลาว สถานบันเทิงย่านซอยนานา กรุงเทพและมาพักย่านป่าตองด้วยกันโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่24 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 5ราย

รายที่ 51.ผู้ชายไทย อายุ 37:ปี อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ต.ป่าตองอ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่23 มีนาคม2563 ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยง

ภูเก็ต1

รายที่ 52.ผู้หญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานนวดในร้านนวดเขตพื้นที่ต.ป่าตองอ.กะทู้ มีประวัติทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติและมีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม 2563มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้จำนวน 11 ราย

รายที่ 53.ผู้หญิงไทย อายุ 22 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และมีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25มีนาคม 2563 ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยง

ทั้งนี้ ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุมป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19ที่พบเพิ่มวันนี้เป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองกลุ่มที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว และกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19

จึงขอเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ถึงแม้จะยังไม่มีอาการป่วยก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่นไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมทั้ง ควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆหากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก ให้ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ชิดด้วยการใส่หน้ากากอนามัยแยกตัวออกจากบุคคลอื่นและให้รีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติตามความจริงอย่างละเอียดโดยด่วน สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด