General

หยุดไม่อยู่! เชื้อโควิด-19 ดาวกระจาย 57จังหวัด หมอร้องขอ! ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’

ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 109 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,245 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 6  กลับบ้านได้เพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 100 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,139 ราย

1585456883477

 

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค บอกว่าผู้ป่วยรายใหม่ ที่พบนอกจากจะเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานบันเทิง สนามมวย พบเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ผู้มีอาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด ใกล้ชิดสัมผัสกับชาวต่างชาติ แสดงให้เห็นว่าประชาชนบางส่วน ยังไม่งดการเดินทาง  ป้องกันตัวเองไม่ดีพอขณะทำงาน ขอย้ำเตือนให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

จากการเฝ้าดูหลังจากกทม.ประกาศปิดหลายสถานที่ มีผู้คนเดินทางออกต่างจังหวัดนับแสนคน เราเห็นผู้ป่วยต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น จากการเก็บข้อมูลช่วง 12-18 มีนาคม ผู้ป่วยกระจายออกไปในภูมิภาค 57 จังหวัดแล้ว ในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 1,245 ราย อยู่ในกทม. 515 ราย  กระจายอยู่ในภูมิภาค ปริมณฑลของกทม.พบถึง 68 ราย ภูเก็ต 41 ราย จังหวัดทางชายแดนใต้ ก็มีตัวเลขผู้ป่วยสูง สงขา 22 ราย เพิ่ม 2 ปัตตานี 34 ราย เพิ่ม 5 ราย นราธิวาส 8 ราย ยะลา 29 ราย เพิ่ม 3 ราย

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนผู้ติดเชื้อแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น รวมทั้งจำนวนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน  นอกจากนี้ในระหว่างวันยังพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ข้อมูลยังไม่ได้ส่งเข้าส่วนกลาง แต่จะถูกรายงานตรงมาจากระดับจังหวัดก่อนแล้ว

28Mar Map

ล่าสุดจังหวัดชุมพร อำเภอหลังสวน  มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกแล้วเป็นนักศึกษาหญิงอายุ 21 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา คงยังมีอีกหลายจังหวัดที่ระดับพื้นที่ทราบผลแล้ว

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค ระบุว่า ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 มี 57 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19  โดยมี 2 จังหวัดที่พบใหม่คือจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพะเยา ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายภาคพบ

ภาคกลาง ยังคงมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 686 ราย อันดับ 1 ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร 515 ราย รองลงมา นนทบุรี 68 ราย และสมุทรปราการ 33 ราย ส่วนใหญ่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ภาคใต้ ติดเชื้อรวม 176 รายโดยจังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 41 ราย

ภาคอีสาน ติดเชื้อรวม 67 ราย จังหวัดอุบลราชธานีติดมากที่สุด 14 ราย

ภาคตะวันออกมีผู้ติดเชื้อรวม 56 ราย จังหวัดชลบุรีติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 36 ราย

ภาคเหนือติดเชื้อรวม 22 ราย จังหวัดเชียงใหม่ติดมากที่สุด 11 ราย

 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight