General

ระทึก!! สถานที่เสี่ยงติดโควิดพุ่งเป็น 70 แห่ง รถเมล์ รถตู้ รถทัวร์เพียบ

“กรมควบคุมโรค” ประกาศสถานที่เสี่ยง “ไวรัสโควิด-19” ล่าสุดพุ่ง 70 แห่ง ชี้รถเมล์ รถตู้ รถทัวร์ สนามสอบเพียบ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศสถานที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีการระบุสถานที่ที่อย่างละเอียด จำนวน 70 แห่ง เพื่อให้ผู้ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ เฝ้าระวังตนเอง โดยกักตนเอง 14 วัน และหากมีอาการ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ให้รีบแจ้งต่องานควบคุมโรค หรือ สาธารณสุขจังหวัดทันที ดังนี้

สถานที่เสี่ยง1 สถานที่เสี่ยง2 สถานที่เสี่ยง3 สถานที่เสี่ยง4 สถานที่เสี่ยง5 สถานที่เสี่ยง6 สถานที่เสี่ยง7 สถานที่เสี่ยง8