ดูหนังออนไลน์
General

ไม่ต้องไป!!! ‘กฟน.’ ขอ ‘เปลี่ยนชื่อ-โอน-ขอคืนเงิน’ มิเตอร์ไฟ ทางออนไลน์เท่านั้น

‘การไฟฟ้านครหลวง’ ปิดรับทำธุรกรรม เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า โอนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า และขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ณ ที่ทำการไฟฟ้านครหลวง เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย

ตามที่หน่วยงานภาครัฐได้มีมาตร​การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน การไฟฟ้า​นครหลวง หรือ MEA ขอแจ้ง ปิดรับการติดต่อธุรกรรมเรื่อง การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า การโอนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า และการขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ทุกที่ทำการ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลาย โดย งานบริการด้านอื่นๆ และการแก้ไฟฟ้าขัดข้องยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
สำหรับผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า  สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://measy.mea.or.th ได้ตลอด 24 ช.ม. หรือ ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 2256 3333 จำนวน 50 คู่สาย (เวลา 08.00–15.30 น. ในวันทำการ) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดปิดการลงทะเบียน

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight