ดูหนังออนไลน์
General

เช็คด่วน!! ประกาศ 27 สถานที่เสี่ยงแพร่ ‘ไวรัสโควิด-19’

“กรมควบคุมโรค” ประกาศ 27 สถานที่เสี่ยงแพร่ “ไวรัสโควิด-19” แนะกักตนเอง 14 วัน และหากมีอาการไข้ให้พบแพทย์ทันที

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่สถานที่ที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมีการระบุสถานที่ที่อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ เฝ้าระวังตนเอง โดยกักตนเอง 14 วัน และหากมีอาการ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ให้รีบแจ้งต่องานควบคุมโรค หรือ สาธารณสุขจังหวัดทันที โดยพบว่า ข้อมูลดังกล่าวมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสถานที่ดังนี้