General

รัฐผนึกผู้ประกอบการ ‘เดลิเวอรี่’ 20 ราย ลงปฏิญญา ส่งอาหาร ‘สะอาดปลอดภัย’

สคบ.รวมพลังธุรกิจเดลิเวอรี่ 20 ราย จัดทำปฏิญญาร่วมกัน รักษาความสะอาดสูงสุด สวมหน้ากาก ใส่ถุงมือขณะส่งอาหาร ต่อสู้ไวรัสโควิด-19

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าว่า ได้เชิญ 20 ผู้ประกอบการที่ให้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน หรือ เดลิเวอรี่ อาทิ ไปรษณีย์ไทย เคอรี่ ไลน์แมน และแกร็ปมาหารือร่วมกัน เพื่อร่วมกันต่อสู้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เดลิ

ทั้งนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ประชาชนไม่อยากออกจากบ้าน และหันมาใช้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน หรือเดลิเวอรี่มากขึ้น โดยปัจจุบันมีมีผู้ส่งสินค้านับ 100,000 ราย ในห่วงโซ่อุปทานของเดลิเวอรี่ จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเดลิเวอรี่ ทำปฏิญญาข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องรักษาความสะอาดให้ดีที่สุด

สำหรับข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ผู้จัดส่งสินค้าเดลิเวอรี่ต้องสวมหน้ากากและใส่ถุงมือขณะจัดส่ง ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามปฏิญญาจะใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป