General

ประกาศปิดเรือนจำทั่วประเทศ 14 วันป้องกัน ‘ไวรัสโควิด-19’

“กรมราชทัณฑ์” ประกาศปิดเรือนจำทั่วประเทศ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 พร้อมสั่งงดเยี่ยมเพื่อป้องกัน “ไวรัสโควิด-19”

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ปิดเรือนจำทั่วประเทศ 14 วัน งดเยี่ยมทุกเรือนจำ เพื่อป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ให้ปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงหลายแห่งและมีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดนี้ ลุกลามเข้าสู่เรือนจำ ซึ่งมีผู้ต้องขังจำนวนกว่า 380,000 คนทั่วประเทศ

ณรัชต์ เศวตนันทน์211632
ภาพจาก ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ จึงได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกเรือนจำ งดการเยี่ยมญาติเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากเรือนจำเป็นพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพราะมีผู้ต้องขังอยู่กันอย่างหนาแน่นและแออัดหากเกิดโรคระบาดเข้าไปในเรือนจำแล้วจากควบคุมได้ยาก

อย่างไรก็ตาม กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าได้มีมาตรการในการป้องกันโรคระบาดนี้ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตลอดมา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้ต้องขังรายใดป่วยเป็นโรคติดต่อดังกล่าว จึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตกใจและขอภายในความไม่สะดวกในการงดเยี่ยมญาติชั่วคราวในครั้งนี้