General

‘ไข้หวัด’ ระบาดคู่ไวรัส COVID-19 ย้ำประชาชนดูแลตัวเอง พักผ่อน-สวมหน้ากากอนามัย


“ไข้หวัด” ระบาดคู่ ไวรัส COVID-19  สธ.แนะนำผู้ป่วยไข้หวัดพักผ่อน หายเองได้ ย้ำต้องสวมหน้ากากอนามัยทั้งในบ้านและนอกบ้าน รักษาตัวเอง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ไม่ไปที่คนหนาแน่น ทำเป็นประจำให้เป็นสุขนิสัย ช่วยกันรับผิดชอบสังคม

woman 698988 640 1

อย่างที่ปรากฎข้อมูลว่า ในบรรดาผู้ป่วยที่มีอาการไข้ น้ำมูก ไอ จาม และเจ็บคอ และต้องเข้าโรงพยาบาล เพราะเข้าข่ายได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น แต่เมื่อตรวจากห้องปฏิบัติการจริงๆ ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ จากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างตอนนี้ ตอนเช้าเย็น กลางวันร้อน หรือบางทีมีฝนตกปรอยๆ ทำให้ไข้หวัดใหญ่ระบาดพอๆกับ COVID-19 เช่นกัน

โดยในปี 2562 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 390,773 ราย เสียชีวิต 27 ราย ในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 60,235 ราย เสียชีวิต 1 ราย

 

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นพ.ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ประชาชนอาจปรับตัวไม่ทัน และป่วยเป็น “ไข้หวัด”  ซึ่งมักเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ ก็สามารถหายได้เอง

young woman 2239269 640

อย่างไรก็ตาม แนะนำว่า หากป่วยเป็นไข้หวัด มีน้ำมูก ไอ จาม ขอให้แยกตัวเอง แยกสำรับอาหาร ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับสมาชิกในครอบครัว และคนอื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว

980620200210035404

ที่สำคัญรับผิดชอบสังคม  ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ทั้งขณะที่อยู่ในบ้าน หรือไปทำงาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น หากจะสัมผัส ต้องล้างมือให้สะอาด และขอให้ทำเป็นประจำจนเป็นสุขนิสัย และไม่ไปอยู่ในที่คนหนาแน่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

 

แต่หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วันให้ไปพบแพทย์ เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อน จากเชื้อแบคทีเรีย หรือเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือโรคอื่น ซึ่งอาจจะมีอาการรุนแรงกว่า และมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว