General

เตือนคนไทยเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ‘ไวรัสโควิด-19’ ระบาดในเกาหลีใต้


“สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล” ประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงเข้าพื้นที่ “ไวรัสโควิด-19” ระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เผยแพร่ประกาศเตือนคนไทยในเกาหลีใต้ หลังมียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงถึง 156 รายแล้ว โดยระบุว่า ตามที่ปรากฎรายงานข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVD 19) ในเกาหลีใต้อย่างรวตเร็วในช่วสัปตาห์ที่ผ่านมา โดยล่าสุดมีผู้ติตเชื้อในเกาหสีใต้แล้ว156 ราย โดยเฉพาะในเมืองแทกูและพื้นที่โดยรอบในจังหวัดคยองชังเหนือ พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 111 ราย (สถานะ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศตือนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีทุกท่าน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบผู้ติตเชื้อจำนวนมาก สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกส่ว ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือมีกิจกรรมการชุมนุมของคนจำนวนมาก ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นล้างมือให้สะอาด ใช้ช้อนกลาง สำหรับผู้ที่มีอาการไอ จาม มีไข้ หรือมีความผิดปกติบริเวณทางเดินหายใจ หรือสงสัยว่าบุคคลในครอบครัวของท่านจะติดเชื้อดังกล่าว ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย หรือหากพบกรณีการเจ็บป่วยต้องสงสัย ขอให้ติดต่อกรมควบคุมโรคสาธารณรัฐเกาหลี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1339 หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเปิดบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกรณีที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้ ตลอด 24 ชั่โมง โดยสามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ 1345 ต่อ 0*5* สำหรับภาษาไทย (เฉพาะวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)

ทั้งนี้ เมื่อเดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์ ขอให้ใช้หน้ากากอนามัยปิตปากและจมูก และหากมีเหตุจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ hotline ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +82 10 6747 0095 รวมทั้งขอให้โปรตติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการของรัฐบาลสาธารณรัฐกหลื อาทิ พพ.cco.k สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

Signed Corona Virus Announcement Daegu 21 2 2020