General

มือใหม่เร่เข้ามา! ‘ขนส่งทางบก’ เปิดอบรมฟรีสอบใบขับขี่รถยนต์


“ขนส่งทางบก” จัดอบรมสอบใบขับขี่รถยนต์ฟรีวันเสาร์-อาทิตย์ หวังสร้างผู้ขับรถหน้าใหม่ที่มีวินัย ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน

fig 25 06 2019 09 53 48

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2563 เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม

โครงการนี้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน ดังนี้ วันเสาร์ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก มารยาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ส่วนวันอาทิตย์ ทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการออกไปเป็นนักขับรถที่มีคุณภาพ มีวินัย ใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ผ่านมาจัดอบรมแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศแล้วจำนวนกว่า 50,000 คน

โครงการอบรมใบขับขี่ ปี 2563 RE 2

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2563 เฉพาะในกรุงเทพฯ กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ทั้งหมด 11 รุ่น ดังนี้ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563, วันที่ 21-22 มีนาคม 2563, วันที่ 25-26 เมษายน 2563, วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563, วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563, วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563, วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563, วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563, วันที่ 26-27 กันยายน 2563, วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน และยื่นใบสมัครล่วงหน้าด้วยตนเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ติดตามกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (URL: www.dlt.go.th) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3

ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ยกเว้นใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆ นอกจากจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอมแล้ว ยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอมด้วย