General

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรวันตรุษจีน ‘หนูนำพืชผลเจริญ’

เว็บไซต์ร้านภูฟ้า ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรในวันตรุษจีน พ.ศ.๒๕๖๓ ระบุรายละเอียดว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีชวด พ.ศ.๒๕๖๓ คำและความหมายของพรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีนคือ “鼠兆丰年”

S 4112502

“鼠兆丰年” ฉู่ หรืออาจออกเสียง สู่ คือ หนู
“兆” เจ้า หมายถึงจำนวนมากมาย
“丰年” เฟิงเหนียน หมายถึง ปีที่มีความอุดมสมบูรณ์ เก็บเกี่ยวผลทางการเกษตรได้มาก

ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน จึงหมายถึง การมีหนูจำนวนมาก เป็นสัญญาณว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้น จะเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

ดังนั้น พรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันตรุษจีนปีนี้ คือ “ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน” หรือ “หนูนำพืชผลเจริญ” ซึ่งผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้ จะพบแต่ความสุข ความเจริญ และความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง

พระพรจีน 01

เพื่อความสุข ความเจริญ และความอุดมสมบูรณ์ ทางร้านภูฟ้าจึงได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปหนู และลายพระหัตถ์ภาษาจีน “鼠兆丰年” ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโลสีแดง นำมาจำหน่ายเพื่อเป็นของขวัญให้คนไทยได้สวมใส่ฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้ เป็นเทศกาลแห่งความสุข ความเจริญ อุดมสมบูรณ์ และทำมาค้าขึ้นมีโชคมีลาภกันถ้วนหน้า

นอกจากเสื้อโปโลสีแดงดังกล่าว ทางร้านภูฟ้ายังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพฝีพระหัตถ์ “ปีชวด” อีกมากมายหลายชนิด ซึ่งได้จัดจำหน่ายผ่านร้านภูฟ้า รวมทั้งการจัดจำหน่ายออนไลน์ที่ www.phufa.org นอกจากนั้น ยังจัดจำหน่ายเป็นพิเศษในงานตรุษจีนเยาวราช บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.