General

สนามบิน 6 แห่งชวนร่วมงาน ‘วันเด็ก’ เตือนผู้โดยสาร ‘ดอนเมือง’ เผื่อเวลาเดินทาง

ทอท. และสนามบิน 6 แห่ง ชวนร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” 11 ม.ค. 63 เฉพาะ “ดอนเมือง” มีปิดห้วงอากาศ 5 เวลาแสดงโชว์เครื่องบิน เตือนผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง

8523

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ทอท. และท่าอากาศยาน 6 แห่งภายใต้สังกัด ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

  • ในส่วนกลาง ทอท. ได้ร่วมจัดซุ้มสันทนาการ พร้อมกิจกรรมมอบของเล่นและของที่ระลึก ในงานวันเด็กของกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ
  • สนามบินสุวรรณภูมิร่วมจัดบูธกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งภายในบูธมีการแจกของขวัญ เล่นเกมส์ ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ
  • สนามบินดอนเมืองจัดกิจกรรมเล่นเกมส์จับลูกปิงปองเสี่ยงโชค การแสดงโบโซ่และมายากล รวมทั้งมีขนมและของขวัญมอบให้เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมบริเวณเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารที่ 12 – 14 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ด้าน
  • สนามบินภูเก็ตจัดกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งมีการแสดง การจัดซุ้มเล่นกิจกรรม พร้อมแจกของรางวัล ณ อาคาร X-Terminal ส่วนสนามบินเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศจัดกิจกรรม ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยจำลองอาคารผู้โดยสาร สนามบินเชียงใหม่และห้องโดยสารอากาศยาน เพื่อแสดงถึงกระบวนการให้บริการด้านการบิน และการจัดการความปลอดภัยของการเดินทางโดยอากาศยาน เพื่อให้เยาวชนได้เห็นภาพ และสัมผัสการเดินทางเสมือนจริง ตั้งแต่กระบวนการตรวจความปลอดภัยภาคพื้นของผู้โดยสาร ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนการเดินทาง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสิ่งของติดตัวไปกับการเดินทาง วัตถุที่สามารถนำติดตัวไปได้ และการตรวจความปลอดภัยของบุคคล และการเช็คอินก่อนการเดินทาง
  • สนามบินหาดใหญ่ร่วมกับกองบิน 56 จัดบูธกิจกรรมวันเด็กประกอบด้วยการเล่นเกมส์และแจกของรางวัล ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน 561 กองบิน 56
  • สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสายการบิน หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ โดยมีการจัดซุ้มกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานเล่นเกมส์ชิงรางวัล รวมทั้งมีเวทีการแสดงให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ ณ บริเวณอาคารรับ – ส่ง

สนามบิน ดอนเมือง 5

“ในส่วนของสนามบินดอนเมือง ซึ่งกองทัพอากาศจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ จึงจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของสนามบินดอนเมือง 5 ช่วงเวลา ได้แก่ 1.เวลา 08.15 – 09.05 น., 2. เวลา 10.00 – 10.20 น., 3. เวลา 11.20 – 11.50 น., 4. เวลา 12.40 – 13.30 น. และ 5. เวลา 14.30 – 14.50 น. ดังนั้น ทอท. จึงขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้า 3 – 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน” นายนิตินัยกล่าว

นอกจากการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 มกราคม 2563 แล้ว ทอท. ยังร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆ โดยได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จำนวนกว่า 470 แห่ง เพื่อร่วมส่งมอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ให้แก่เยาวชน