General

‘ไทรอยด์เป็นพิษ’ ระบาดเรือนจำพิษณุโลก ‘คร่าชีวิต’ ผู้ต้องขัง 4 ราย

กรมราชทัณฑ์ แถลงสาเหตุผู้ต้องขังเสียชีวิต 4 ราย อีก 30 รายส่งรักษาตัวโรงพยาบาล ระบุโรคไทรอยด์เป็นพิษระบาดเรือนจำพิษณุโลก

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรณีมีผู้ต้องขังป่วยเสียชีวิตในช่วงปีใหม่ถึง 4 ราย ที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก กรมราชทัณฑ์เร่งส่งผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ลงพื้นที่ โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจสอบสาเหตุที่โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เรือนจำ

สำหรับข้อสรุปเบื้องต้นพบว่า น่าจะเกิดจากการกระบาดของโรคไทรอยด์เป็นพิษ จากข้อมูลผู้ต้องขังที่เสียชีวิตทั้ง 4 ราย เป็นผู้ต้องขังชายทั้งหมด มี 2 รายที่สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ และเส้นเลือดหัวใจตีบ ขณะที่อีก 2 รายอยู่ระหว่างรอผลการชันสูตร สาเหตุของการระบาด น่าจะเกิดจากแหล่งโรคร่วม ซึ่งอาจเกิดจากอาหารที่ปนเปื้อนฮอร์โมนไทรอยด์ เช่น เนื้อหมู หรือเนื้อไก่ ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังชายอีก 25 ราย เข้ารับรักษาของผู้ต้องขังในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และอีก 5 รายส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวังทอง โดยพบว่าผู้ป่วยมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ต่ำกว่าปกติ และระดับฮอร์โมนไทรอยด์อิสระสูงกว่าปกติ รวมถึงมีอาการแขนหรือขาอ่อนแรง ร่วมกับมีอาการชา ปวดกล้ามเนื้อและเหนื่อยง่าย

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์
พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์

ทั้งนี้ ได้มีการเฝ้าระวังอาการของผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด โดยการเจาะระดับฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการเสียชีวิต พร้อมวางมาตรการควบคุมป้องกันโรคร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดหน่วยแพทย์เข้าคัดกรอง เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการสงสัยไทรอยด์เป็นพิษอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวางมาตรการป้องกันด้วยการจัดการปัจจัยเสี่ยง

ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารของเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก พบว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ สะอาด มีการแบ่งโซนการเตรียมอาหารสดและผัก รวมทั้งการจัดเก็บอาหารแห้งและอาหารแช่แข็งเป็นสัดส่วน รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหมูและเนื้อไก่ พบบางส่วนเป็นเนื้อหมูแช่แข็งก้อนใหญ่ และเนื้อไก่แช่แข็งบรรจุในถุง เบื้องต้นให้ทางเรือนจำ ประสานผู้ประกอบการในการจัดหาวัตถุดิบที่มั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อน ต่อมไทรอยด์ และให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดต่อไป