ดูหนังออนไลน์
General

สรุป 13 ประเด็น ไทยผลักดันอาเซียนร่วมขับเคลื่อน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 18 ระบุว่า คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยินดีกับความสำเร็จ และรับทราบความคืบหน้าประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยผลักดันทั้ง 13 ประเด็น

ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะมีความสำเร็จเพิ่มเติม 2 ประเด็น คือ  การประกาศแถลงการณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

8 ประเด็นที่อาเซียนดำเนินการแล้วเสร็จ

 • การจัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน
 • แนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
 • การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน
 • หลักเกณฑ์กรอบการจัดตั้งกลไกการชำระเงินสกุลท้องถิ่น
 • การพัฒนากลไกการระดมทุนจากภาคเอกชนสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • แนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืน
 • แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน
 • บันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์พลังงานอาเซียนและมหาวิทยาลัย/หรือสถาบันวิจัยในอาเซียน

3 ประเด็นที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้

 • การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน
 • การเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิก
 • การจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน

ที่มา : พรรคประชาธิปัตย์

The Bangkok Insight Editorial Team