General

โพลชี้ปชช.พอใจ ‘สนามบินอันดับ’ ถือเป็นหน้าตาประเทศ


สำนักวิจัย ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ “ความพอใจต่องานบริการของรัฐและเอกชน” ปรากฏว่า พอใจสนามบินเป็นอันดับที่หนึ่ง เพราะถือเป็นหน้าตา ภาพลักษณ์ของประเทศ

วันนี้ (26 ต.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สำรวจความพอใจต่องานบริการของรัฐและเอกชน กรณีศึกษาประชาชนคนในเขตเมืองทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,026 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่  20 – 25 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน

คะแนนความพอใจต่องานบริการของรัฐและเอกชน

 • สนามบิน  8.70 คะแนน
  ภูมิใจในความทันสมัย เป็นหน้าตาภาพลักษณ์ของประเทศ รวดเร็วในการเดินทาง มีความปลอดภัย สะดวก สะอาด
 • โรงพยาบาล 8.49 คะแนน
 • การประปา 8.05 คะแนน
 • การไฟฟ้า 8.02 คะแนน
 • สำนักงานเขต/ว่าการอำเภอ 7.99 คะแนน
 • แท๊กซี่ 7.90 คะแนน
 • รถประจำทาง 7.66 คะแนน
 • รถจักรยานยนต์รับจ้าง 7.65 คะแนน
 • เรือประจำทาง 7.55 คะแนน
 • สถานีตำรวจ 7.33 คะแนน

ความพอใจต่องานบริการโรงพยาบาลรัฐ

 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  8.97 คะแนน
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี  8.87 คะแนน
 • โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ 8.81 คะแนน
 • โรงพยาบาลเด็ก 8.49 คะแนน
 • โรงพยาบาลราชวิถี 8.35 คะแนน

images 1 1

ความพอใจต่อธุรกิจบริการของรัฐและเอกชน

 • ศูนย์บริการรถยนต์ 8.78 คะแนน
 • ธนาคาร 8.55 คะแนน
 • ห้างสรรพสินค้า 8.53 คะแนน
 • โทรศัพท์มือถือ 8.49 คะแนน
 • รถไฟฟ้า 8.46 คะแนน
 • ร้านอาหารฟาสต์ฟูด 8.43 คะแนน
 • สายการบิน 8.41 คะแนน
 • บริษัทประกัน 8.40 คะแนน

ความพอใจต่อศูนย์บริการผ่านโทรศัพท์ (คอลเซ็นเตอร์) ของสถานที่ต่างๆ 

 • โรงพยาบาล  8.25 คะแนน
 • ธนาคาร 8.18 คะแนน
 • บัตรเครดิต 8.11 คะแนน
 • เครือข่ายมือถือ 7.96 คะแนน
 • ประกันชีวิต 7.92 คะแนน
 • สอบถามเส้นทาง 7.79 คะแนน
 • สุขภาพจิต 6.00 คะแนน
 • โทรศัพท์บ้าน 5.50 คะแนน
 • แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้เพียง 4.17 คะแนน

ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนพอใจต่องานให้บริการของรัฐและเอกชน

 • ติดต่อได้ง่าย ต้อนรับดี 71.3%
 • แก้ปัญหาได้ 62.0%
 • ไม่รอนาน 53.3%
 • สถานที่สะอาด 49.9%
 • ความปลอดภัย 44.8 %

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวว่า ผลสำรวจชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า งานบริการของรัฐและเอกชนที่ได้รับความพอใจสูงในอันดับต้น ๆ คือ สนามบินและโรงพยาบาล แต่สถานีตำรวจ และงานบริษัทประกันกลับได้รับความพอใจในอันดับท้าย ๆ

ยิ่งงานบริการคอลเซ็นเตอร์ที่รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่ต้องให้ความสำคัญต่อความทุกข์ ความเดือดร้อนฉุกเฉินกลับได้รับความพอใจท้ายสุด จึงจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้แจ้งเหตุและผู้รับแจ้งในพิกัดจุดเกิดเหตุ ความรวดเร็วในการเข้าถึงที่เกิดเหตุ ความสามารถในการแก้ปัญหาให้เรียบร้อยได้ การไม่รอเวลาที่นานเกินไป และสำหรับงานบริการที่ให้ประชาชนเข้าถึงสถานที่ให้บริการ ความสะอาดและความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนเช่นกัน