ดูหนังออนไลน์
General

‘ชวน’ ตั้งกฎเบี้ยวหนี้กยศ.ห้ามเป็น ‘ข้าราชการสภา’ เสนอไม่ให้เรียน ‘สถาบันพระปกเกล้าฯ’


นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา เปิดเผยวันนี้ (15 ก.ย.) ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตระหนักถึงปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่นายชวน เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ ขณะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2535

ชวน หลีกภัย ภาพจากfacebook1
ภาพ : เฟซบุ๊กเพจ ชวน หลีกภัย Chuan Leekpai

แต่ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินกยศ.ไม่ยอมใช้หนี้ตามข้อกำหนดกองทุนฯ โดยมีข้าราชการจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ยอมชำระหนี้กยศ. นั้น ทำให้นายชวนได้มอบนโยบายแก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจสอบ และดำเนินการให้ผู้กู้ยืมเงินจากกยศ.ปฏิบัติตามประกาศการหักเงินจากผู้กู้ยืมเงินแต่ละราย

ในส่วนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร มีผู้กู้ยืมเงินกยศ. 116 คน ได้ดำเนินการหักรายได้นำส่งเงินคืนกองทุนไปแล้ว 206,070 บาท ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา(ก.ร.) นายชวนได้เห็นชอบให้เพิ่มหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยให้การคืนเงิน หรือไม่คืนเงินกองทุนกยศ. เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ใช้พิจารณาสรรหา และบรรจุเข้ารับราชการ

อย่างไรก็ดี นายชวนย้ำว่า ในส่วนผู้กู้ที่ประสบปัญหาจริงๆ อาทิ กำลังตกงาน แต่มีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว จนขาดสภาพคล่องทางการเงินจริงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาหาทางช่วยเหลือในลำดับต่อไป

นายอิสระ บอกด้วยว่า ในการประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา นายชวน ซึ่งเป็นประธานการประชุม ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ผู้เข้าเรียน และจบหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า ล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียง ควรเป็นตัวอย่างทางด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย จึงเสนอให้การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองทุน กยศ.คือ ไม่ได้คืนเงินเข้ากองทุน เป็นหนึ่งในคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครหลักสูตรของสถาบันฯ  เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมต่อไป