ดูหนังออนไลน์
General

เปิดเพจ ‘คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5’ เตือนภัยฝุ่น


สาธารณสุข เปิดเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” เตือนภัยสุขภาพจากฝุ่น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน

รพ.สุราษฎร์ธานี ๑๙๐๙๐๘ 0026

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ที่เกิดจากหมอกควันประเทศเพื่อนบ้าน บางพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5”

โดยมอบหมายให้ นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังสถานการณ์รายงานค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)

พร้อมกับสื่อสารถึงวิธีการป้องกัน และแนวทางช่วยเหลือของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน โดยเฟสบุ๊กเพจที่จัดทำขึ้น ยังเป็นช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนหรือเสนอแนะ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐเมื่อเกิดเหตุการณ์ ในพื้นที่ประสบภัย

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 จากเพจดังกล่าว สังเกตความเข้มของแถบสี หากพบว่าเป็นสีส้ม ควรลดการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น ปั่นจักรยาน วิ่ง

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอาทิ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ควรงดการออกนอกบ้าน อยู่ในอาคารโดยเฉพาะห้องสะอาด ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5

สำหรับผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แม่ค้าขายของควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทำงาน

ดร.พิสุทธ์ 3

ด้านพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ จากเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” และสังเกตตนเองหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

และขอให้ประชาชนหมั่นทำความสะอาดบ้าน ด้วยวิธีเช็ดถูแบบเปียก เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นในบ้านเรือน เช่น จุดธูป เผาขยะ