General

น้ำท่วมทางหลวงชนบท 21 จังหวัด สัญจรผ่านไม่ได้ 35 สายทาง


อุทกภัยขยายวงกว้าง! น้ำท่วมทางหลวงชนบท 21 จังหวัด รวม 134 เส้น ในจำนวนนี้ผ่านไม่ได้ 35 สายทาง

S 37109938

รายงานข่าวจากสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ล่าสุดวันนี้ (4 ก.ย.) มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยจำนวน 21 จังหวัด รวมทั้งหมด 134 สายทาง เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (3 ก.ย.) ที่มีน้ำท่วมถนนทางหลวงชนบทจำนวน 17 จังหวัด รวมทั้งหมด 90 สายทาง

สำหรับวันนี้มีเส้นทางที่สามารถสัญจรผ่านได้ 99 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 35 สายทาง มีรายละเอียดดังนี้

– จังหวัดเชียงใหม่  3 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้)

– จังหวัดพิจิตร 8 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดพิษณุโลก 2 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดกำแพงเพชร 1 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดนครสวรรค์ 1 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดขอนแก่น 2 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดร้อยเอ็ด 20 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง , ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 5 สายทาง )

– จังหวัดมหาสารคาม 9 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง, ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง )

– จังหวัดอุบลราชธานี 14 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง, ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 10 สายทาง )

– จังหวัดอำนาจเจริญ 8 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง, ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง )

– จังหวัดยโสธร 10 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง, ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง )

– จังหวัดมุกดาหาร 10 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง,ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง )

S 37150925

– จังหวัดกาฬสินธุ์ 16 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดนครพนม 4 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดสกลนคร 4 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดสระแก้ว   7 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

–  จังหวัดระนอง 2 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

– จังหวัดพังงา 2 สายทาง (สามารถสัญจรผ่านได้ )

ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว และในกรณีถนนขาดเมื่อน้ำลดจะรีบดำเนินการเชื่อมทางทันที เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดยเร็วที่สุดต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง