General

เปิดคำแถลงการณ์ราชสกุล ‘เทพหัสดินฯ’ ต่อกรณี ‘แพรวา’


เปิดคำแถลงการณ์ราชสกุล “เทพหัสดิน ณ อยุธยา” ต่อกรณี “แพรวา 9 ศพ” พร้อมเรียกร้องให้ปฏิบัติตามคําพิพากษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชสกุล “เทพหัสดินฯ” แถลงข่าวกรณีเรื่อง “คดีแพรวา อุบัติเหตุ 9 ศพ ในการเยียวยาผู้เสียหาย กับข้อพาดพิงต่อ ราชสกุลเทพหัสดินฯ” โดยระบุว่า

เนื่องจากทางราชสกุลไม่เคยนิ่งนอนใจ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้ง ต้องกราบขออภัยจากใจและขอขมาทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนั้น ตลอดมาพวกเราไม่เคยลืมอุบัติเหตุสะเทือนขวัญในครั้งนั้น ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ได้ผลักดันให้ทางครอบครัวของ แพรวา หรือชื่อในขณะนี้นางสาวรวินภิรมย์ อรุณวงศ์ ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด ไม่ให้หนีไปไหน และทางราชสกุลติดตามข่าวมาตลอด ได้ทราบ ว่านางสาวรวินภิรมย์ ได้ถูกตัดสินให้รับโทษในคดีอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความน้อมรับไม่เคยคิดหลบหนี เมื่อสอบถามไปทางครอบครัวของ นางสาวรวินภิรมย์ หลายครั้งได้รับคําตอบว่าคดีสิ้นสุดแล้วทุกครั้ง ทางราชสกุลจึงวางใจ และไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวของนางสาวรวินภิรมย์

เนื่องจากสมาชิกราชสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา นั้นมีลงทะเบียนไว้ร่วม 200 ครอบครัว แต่ละ ครอบครัวก็ได้แยกย้ายกันดํารงชีวิตตามลักษณะครอบครัวเดี่ยวในปัจจุบัน

จนหลายวันที่ผ่านมา ทางราชสกุลได้รับทราบพร้อมพี่น้องประชาชนว่าหลังจากคดีสิ้นสุดครอบครัว ผู้ประสบเหตุยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางครอบครัวของนางสาวรวินภิรมย์ ซึ่งตรงนี้ก็ขอขอบพระคุณ วรัญญ เกตชู หนึ่งในผู้ประสบเหตุและพี่ๆ สื่อมวลชนหลายสํานักที่เป็นสื่อกลาง กระบอกเสียงส่งข่าวให้พวกเราได้รับ ทราบข้อเท็จจริง เมื่อได้ทราบข่าวแล้วพวกเราก็เรียกประชุมทันทีแต่เนื่องจากทางราชสกุลมีสมาชิกจํานวนมาก การนัดหมายพร้อมเพรียงกันนั้นต้องใช้เวลา เมื่อได้ทําการประชุมแล้ว ได้ข้อสรุปหลายประการ

ซึ่งในขณะนั้น ทางโลกโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงถึงราชสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา ทั้งที่พวกท่านยังไม่ได้รู้จักพวกเราและยังไม่ทราบถึงความตั้งใจจริงที่เรียกประชุมทันทีที่ทราบข่าว บางท่านใช้ คําพูดรุนแรง ไม่สุภาพ พาดพิงถึงบรรพบุรุษผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้ว ทางผู้ใหญ่ในราชสกุลจึงให้ข่าวกับทางสื่อหนึ่ง ว่าพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ทราบข่าวแล้ว และกําลังเร่งดําเนินการกับเรื่องนี้ ขอวอนให้หยุดพาดพิงถึง บรรพบุรุษและราชสกุล เนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไม่อยากให้เกิดความแตกแยกแตกร้าวในสังคม

ที่ท่าน พล.อ.วิชญ์ ออกมาตักเตือนการใช้วาจา ในการแสดงความเห็นในโลกโซเชียล ในฐานะผู้ใหญ่ ท่านหนึ่งเพียงเท่านั้นจริงๆ ท่านเป็นห่วงไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายเนื่องจากสมาชิกราชสกุลมีหลายครอบครัวและจํานวนมากจริงๆ หากเกิดการพาดพิงถึงแบบไม่ยุติธรรมต่อบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น สุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิด พรบ.คอมฯ ทางเราไม่อาจทราบได้ว่าจะมีครอบครัวใดทําการร้องทุกข์ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในกรณีนี้ขึ้นมาอีก จะเกิดเป็นปัญหาที่วุ่นวายไปกันใหญ่ ตัวบุคคลที่กระทําผิดที่ใช้นามสกุลเดียวกัน นี้ เขาก็ยินยอมรับโทษดังที่จะได้เห็นจากการที่เขาได้น้อมรับปฏิบัติตามคําตัดสินในคดีอาญา ส่วนคดีแพ่งที่เพิ่ง สิ้นสุดไปนั้น ก็ยังไม่จบสิ้นกระบวนการทั้งหมด และทางผู้ประสบเหตุไม่ต้องกังวลเรื่องหมดอายุความ

และทาง พล.อ.วิชญ์ เน้นย้ำอีกว่าขณะนี้ทางราชสกลรับทราบและมีข้อสรุปท่านผู้ประสบภัยต้องได้รับ การชดใช้อย่างแน่นอนทางเราจึงออกแถลงการณ์เพื่อแนะนําและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลังจากคดีสิ้นสุดในครั้งนี้

ในวันนี้ทางราชสกุลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และกราบขอขมาต่อครอบครัวผู้ประสบเหตุ อีกทั้งใคร่ขอแสดงนําใจ มา ณ ที่นี้ ขอมอบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ไว้สํารองใช้จ่ายในการ ติดตามบังคับคดีสืบทรัพย์ตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไป

ในนามราชสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา ขอเรียกร้องให้ครอบครัวของนางสาวรวินภิรมย์ น้อมรับปฏิบัติ ตามคําพิพากษา อีกทั้งเร่งดําเนินการให้ทุกอย่างเรียบร้อยไปด้วยดี ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมอันดี และเมื่อคดีต่างๆ สิ้นสุดลงไปแล้ว ขอวอนต่อสังคมในคราวเดียวกันนี้ ให้โอกาสต่อนางสาวรวินภิรมย์ ซึ่งใน ขณะนั้นเป็นเพียงเยาวชนและไม่ตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นจริงๆ ได้มีโอกาสแสดงความรับผิดชอบ นอกจากไม่หลบหนีไปไหน และน้อมรับโทษทุกประการแล้ว ก็ขอให้ได้แสดงความรับผิดชอบจัดหาทรัพย์มา เยียวยาต่อครอบครัวผู้ประสบเหตุจนครบถ้วน

สุดท้ายนี้ ทางราชสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา กราบขออภัย ขอขมาอีกครั้งต่อทุกครอบครัวทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุ ตลอดจนกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณามาร่วมในงานแถลงข่าวกรุณาให้โอกาสพวก เราได้เรียนชี้แจงถึงประเด็นต่างๆ ในครั้งนี้

ขอความสุข ความเจริญ จงบังเกิดแก่ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจ ขออภัยอย่างสุดซึ้ง และกราบขอบพระคุณราชสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา