ดูหนังออนไลน์
General

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 5 ธ.ค. เป็นวันชาติ – วันพ่อแห่งชาติ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

The Bangkok Insight Editorial Team