General

‘ร.10’ ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ-รับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์


วันนี้  (4 พ.ค.) เวลา 09.57 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ในการมหาศุภมงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช 2562

000 1G55IX 1

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ

000 1G55O1

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยริ้วขบวนไปประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรแปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ ถวายใบมะตูมทรงทัดพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ กล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาส จบแล้ว กราบบังคมทูลถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ ตามลำดับ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เชิญพระสุพรรณปัฏจารึกพระปรมาภิไธยจากพระแท่นมณฑลมอบพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ทูลเกล้าฯ ถวาย

ขณะที่พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฏ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย แตร มโหระทึกและดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ 10 นัด (ตามกำลังวันเสาร์) ที่สนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม ทหารบก หหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 101 นัด พระสงฆ์ในพระอารามทั่วราชอาณาจักร ย่ำระฆัง ถวายชัยมงคล 7 ลา

จากนั้น เจ้าพนักงานเชิญเบญจราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสงจากพระแท่นมณฑลมอบพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ สำหรับทูลเกล้าฯถวาย ตามลำดับ

000 1G55O0

ถวายพระสังวาลพราหมณ์ธุรำ ทรงรับแล้วทรงสวมพระเศียร แล้วทรงสอดพระหัตถ์ขวา, ถวายพระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ ทรงรับแล้วทรงสวมพระเศียร แล้วทรงสอดพระหัตถ์ซ้าย, ถวายพระสังวาลพระนพ ทรงรับแล้วทรงสวมพระเศียร แล้วทรงสอดพระหัตถ์ซ้าย, ถวายพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงรับแล้ว ทรงสวม, ถวายพระแสงขรรค์ชัยศรี ทรงรับแล้ว ทรงวางไว้บนโต๊ะข้างพระที่นั่งเบื้องซ้าย, ถวายพระแส้จามรี ทรงรับแล้ว ทรงวางไว้บนโต๊ะข้างพระที่นั่งเบื้องซ้าย

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถวายพระแส้ขนหางช้างเผือก ทรงรับแล้ว ทรงวางไว้บนโต๊ะข้างพระที่นั่งเบื้องซ้าย, ถวายธารพระกรชัยพฤกษ์ ทรงรับแล้ว ทรงวางไว้บนโต๊ะข้างพระที่นั่งเบื้องขวา, ถวายพัดวาลวิชนี ทรงรับแล้ว ทรงวางไว้บนโต๊ะข้างพระที่นั่งเบื้องขวา, ถวายพระธำมรงค์รัตนวราวุธ ทรงรับแล้ว ทรงสวมพระดัชนีพระหัตถ์ขวา, ถวายพระธำมรงค์วิเชียรจินดา ทรงรับแล้ว ทรงสวมพระดัชนีพระหัตถ์ซ้าย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ สอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวาย (ขวา- ซ้าย)

000 1G55NE

จากนั้น เจ้าพนักงานเชิญเครื่องขัตติยราชูปโภคมาทอดถวาย ประกอบด้วย พานพระขันหมากทองคำลงยาองค์ใหญ่เครื่องพร้อม, พระสุพรรณศรีบัวแฉก พระมณฑปทองคำลงยาพร้อมพานรองมีพระจอก, พระเต้าทักษิโณทกทองคำลงยาองค์เล็ก, พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง, ธารพระกรเทวรูป, พระแสงจักร, พระแสงตรีศูล, พระแสงหอกเพชรรัตน, พระแสงดาบเชลย, พระแสงธนู, พระแสงดาบเขน, พระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตง, พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถวายอนุษฏุภศิวมนตร์ จบ พราหมณ์เป่าสังข์ และถวายอนุษฏุภวิษณุมนตร์ จบ กราบถวายบังคม 3 ครั้ง และถวายพระพรชัยมงคล จบแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ กราบถวายบังคม 3 ครั้ง

000 1G55NZ