General

ลุยต่อเนื่อง นายกฯ ลงพื้นที่ ‘เชียงราย-สระแก้ว’ 12-14 ก.ค. ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง

ลุยต่อเนื่อง นายกฯ ตรวจราชการ “เชียงราย-สระแก้ว” 12-14 ก.ค. ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหากลุ่มชาติพันธุ์

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567

นายกฯ

ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง-แก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์

เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เยี่ยมชมข่วงเรียนรู้เยาวชน วิสาหกิจชุมชน ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค ประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย หารือการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์

โดยกำหนดการในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.15 น. พูดคุยประเด็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และพบปะประชาชน ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากนั้น เดินทางต่อไปยังโรงเรียนเทิงวิทยาคม เพื่อเยี่ยมชมข่วงเรียนรู้เยาวชน วิสาหกิจชุมชน พบปะเยาวชน และประชาชนในพื้นที่

นายกฯ
นายเศรษฐา ทวีสิน

ช่วงบ่ายลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน แล้วเดินทางต่อไปยังหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อเป็นประธานการประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและพบปะประชาชน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมชมอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และในช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมชมตลาดนัดถนนคนเดิน นครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วย

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. พบปะและหารือการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ ณ บ้านโป่งป่าแขม อำเภอแม่จัน รับฟังปัญหาในพื้นที่ และพบปะประชาชน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่ จังหวัดเชียงราย นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ไปยังท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ แล้วเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว

โดยเวลา 14.25 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมติดตามการดำเนินงาน Health Station ณ สถานีสุขภาพบ้านโนน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว

และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 3 จังหวัดสระแก้ว กลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 17.20 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo