General

‘สมศักดิ์’ หนุนกรมวิทย์ฯ พัฒนาวัคซีนวัณโรค ใช้ยีนบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

“สมศักดิ์” สนับสนุนกรมวิทย์ฯ พัฒนาวัคซีนวัณโรค ใช้ยีนบำบัดรักษาโรคมะเร็ง วิจัยสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน พร้อมผลักดันจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ระดับชาติ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วม

กรมวิทย์1

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขด้วยการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ MedSciTech เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และเศรษฐกิจสุขภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของโลกได้

ทั้งนี้ ได้มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพ ใน 5 ด้าน ได้แก่

1. การใช้เทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์และการแพทย์ที่แม่นยำ เพื่อยกระดับ การวินิจฉัยโรค การป้องกัน และการรักษา เช่น มะเร็งชนิดต่างๆ และโรคหายากในเด็ก

กรมวิทย์

2. การพัฒนาวัคซีนวัณโรคเพื่อแก้ไขปัญหาวัณโรคของประเทศ โดยตั้งเป้าได้วัคซีนต้นแบบ และให้มีการทดสอบในมนุษย์ภายในปี 2570

3. พัฒนาการแพทย์ขั้นสูง ให้มีผลิตภัณฑ์ใช้ภายในประเทศ และยกระดับสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งขณะนี้มีเทคโนโลยีการผลิตเซลล์บำบัดชนิด Cytokine-induced killer cells (CIK) และ Dendritic cells (DC) สำหรับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานที่ผลิตและเตรียมความพร้อมในการขอเป็นสถานที่ผลิตที่ได้รับ GMP

สมุนไพร

4. พัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อให้ได้ยาจากสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาลดปวดจากกระท่อมและคาดว่าจะขอขึ้นทะเบียน กับ อย. ในปี 2570 อีกทั้งและยังพัฒนาการตรวจความปลอดภัยและการก่อกลายพันธุ์ตามหลักการ OECD GLP เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสมุนไพร ในระดับ OTOP/SME ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

5. พัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการในทุกระดับทุกด้านของกรมฯ ให้มีความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ระดับชาติเพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo