General

กทม. เอาจริงแก้ปัญหายาเสพติด เดินหน้า 9 แนวทางเร่งด่วน

กทม. บูรณาการทุกหน่วยงาน เดินหน้า 9 แนวทางเร่งด่วน แก้ปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรม ประเดิมเน้นเขตคลองเตยเป็นตัวอย่าง หวังขยายผลต่อทั่วกรุง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

ปัญหายาเสพติด

นายชัชชาติ กล่าวว่า เรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ดังนั้นในเรื่องยาเสพติดต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่แท้จริง หากไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ ด้านนโยบาย แผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด ต้องชัดเจนทั้งหมด ซึ่งเริ่มต้นเราจะเน้นไปที่พื้นที่เขตคลองเตย หากสามารถทำเป็นตัวอย่างที่สำเร็จได้ก็จะเป็นตัวอย่างขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ

นี่เป็นหัวใจของความอยู่รอดในอนาคต สถานการณ์มีแต่แย่ลงเพราะเศรษฐกิจแย่ เพราะเรื่องยาเสพติดกับเรื่องเศรษฐกิจมันไปด้วยกัน เศรษฐกิจไม่ดียาเสพติดก็จะพุ่งสูง เพราะเป็นหนทางการหารายได้ที่ง่ายและดึงคนเข้าสู่วงจรยาเสพติด ดังนั้น กทม. พร้อมที่จะเดินร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครส.) โดย ครส. มีคำสั่งตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ ด้วยการให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการศูนย์ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) ซึ่งมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้อำนวยการศูนย์

กทม1 1

สำหรับแนวทางการปฏิบัติเร่งรัดป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2567) ดำเนินการผ่าน 9 แนวทาง ได้แก่ 1. การบริหารจัดการกลไก ศอ.ปส.กทม และ ศป.ปส.ข. 2. การบูรณาการข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายลดปัญหาในระยะเร่งด่วน 3. การลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากผู้มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติด

4. การลดปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน 5. การพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 6. การปราบปรามนักค้ายาเสพติด และยึด อายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 7. การป้องกันและป้องปราบปัจจัยเสี่ยง 8. การขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9. การสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในหน่วยทหารเพิ่มเติม ดำเนินกิจกรรมปลุกพลังชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมแก้ไขเรื่องยาเสพติดในระยะ 3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะจัดกิจกรรมภายในเดือน กรกฎาคม 2567 รวมถึงประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้นักเรียนใน กทม. ส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า Be Smart Say No To Drugs

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo