General

กทม. แจงงบ 3 ล้าน ไม่เกี่ยวกับสติกเกอร์ ‘กรุงเทพฯ-Bangkok’ บนคานรางรถไฟฟ้า

“โฆษก กทม.” กทม. แจงงบ 3 ล้าน ไม่เกี่ยวกับสติกเกอร์ “กรุงเทพฯ-Bangkok” บนคานรางรถไฟฟ้า ชี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีที่มีข้อสงสัยว่า กทม.ใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อการออกแบบและติดสติกเกอร์ใหม่บนคานรางรถไฟฟ้า โดยระบุว่า เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แต่ข้อเท็จจริงคือ กทม.ใช้งบประมาณจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการมาแล้วเมื่อปี 2566  ที่ผ่านมา ในวงเงิน 2,952,600 บาท โดย กทม.ได้หาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (70%) ประกอบเกณฑ์ราคา (30%) ดูบริษัทที่มีจุดเด่นและประสบการณ์ด้านการออกแบบ เป็นที่ยอมรับ

งบ

นายเอกวรัญญูกล่าวว่า ระหว่างดำเนินการได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและภาพลักษณ์องค์กร ตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อให้กำหนดการใช้อัตลักษณ์ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์เหมาะสม มีมาตรฐาน และมีความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างการรับรู้และจดจำอัตลักษณ์ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประกอบด้วย

1.ระบบตราสัญลักษณ์ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์มาตรฐาน  ตราสัญลักษณ์แบบอักษร ตราสัญลักษณ์หน่วยงานในสังกัด กทม. ข้อกำหนดการนำไปใช้

2.ระบบสี ได้แก่ ระบบสีหลัก ระบบสีรอง ระบบสีสัญลักษณ์ และข้อกำหนดการนำไปใช้

3.ระบบตัวอักษร ได้แก่ ชุดตัวอักษรหลักภาษาไทย – อังกฤษ (เสาชิงช้า) ชุดตัวอักษรรองภาษาไทย – อังกฤษ (อนุพันธ์ และไทยสารบัญ) และข้อกำหนดการนำไปใช้

444502037 1071658590987746 5467811752152773822 n

4.ลวดลายกราฟิกอัตลักษณ์ จำนวน 2 ชุด

5.หลักเกณฑ์การใช้ภาพถ่ายประกอบกับตราสัญลักษณ์

6.ชุดภาพและระบบสีของชุดภาพสัญลักษณ์

7.รูปแบบการใช้สัญลักษณ์บนสื่อต่าง ๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อออนไลน์ทั่วไป ข่าวทั่วไป  เทศกาลต่าง ๆ การให้ข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก การอ้างอิงคำพูด การประกาศ  รูปแบบ VDO

8.รูปแบบการใช้สัญลักษณ์สำหรับงานต่าง ๆ ได้แก่ งานนำเสนอ (Powerpoint Template) การพิมพ์โปสเตอร์  การพิมพ์ฉากหลัง  การพิมพ์แผ่นพับ การพิมพ์ประกาศนียบัตร จอดิจิทัลในศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ใต้รางรถไฟฟ้า สื่อ VDO  การขึ้นชื่อและตำแหน่งบนวิดีโอ  เว็บไซต์

444455687 1071658514321087 4169316813886231707 n

9.การนำอัตลักษณ์ไปใช้กับวัสดุ อุปกรณ์ และป้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการ (ตัวอย่างการออกแบบ) เช่น  สมุดโทรศัพท์  ถุงกระดาษ กล่องพัสดุ  จานอาหาร  จานรองแก้ว แก้ว  แก้วเซรามิค สมุดปากกา  ดินสอ  ป้ายชื่อประจำโต๊ะ  นามบัตร บัตรแสดงตน สายคล้องบัตรแสดงตน  บัตรผู้มาติดต่อ เสื้อโปโล  เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต  เน็กไท  หมวกแก๊ป  รถยนต์  รถกระบะ   รถตู้  รถบัส  รถบรรทุก  รถขยะ  รถจักรยานยนต์ ถังขยะ  ป้ายหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ  เคาน์เตอร์บริการประชาชน และข้อกำหนดการนำไปใช้

444490504 1071658564321082 4696467448836817347 n

10.ตราสัญลักษณ์ประเภทเคลื่อนไหวสำหรับงานวิดีโอ ความยาว 2 วินาที 5 วินาที 10 วินาที 15 วินาที  และ

11.คู่มืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo