General

กทม. จ่อใช้เกณฑ์รายได้ จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ป้องกันหนีภาษี

กทม. เตรียมออกหลักเกณฑ์ใหม่ เดินหน้าใช้เกณฑ์รายได้ จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผัน ย้ำผู้ค้าต้องยื่นภาษี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ว่า การประชุมวันนี้เป็นการทบทวนเรื่องหาบเร่ แผงลอย ที่จะมีการประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะใหม่

หาบเร่แผงลอย

สำหรับเรื่องหลัก ๆ ของวันนี้คือ การทบทวนเรื่องเกณฑ์รายได้ของผู้ค้า โดยเราอยากให้หาบเร่ แผงลอยทั้งหมดที่อยู่ในจุดผ่อนผัน ต้องยื่นจ่ายภาษีตามกฎหมาย แม้รายได้น้อยจนไม่ต้องจ่าย แต่ก็ขอให้เข้าหลักเกณฑ์การยื่นภาษีเพื่อให้ทราบว่ารายได้เป็นอย่างไร

ทั้งนี้ จะใช้เกณฑ์ว่าผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผันหลังจาก 1 ปี ต้องมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่เกิน 2.5 หมื่นบาทต่อเดือน หากเกินกว่านี้ คิดว่าผู้ค้าน่าจะพอขยับขยายไปหาที่เช่าอื่นได้ หลังจากประชาพิจารณ์และปรับปรุงตามความเห็นต่าง ๆ ในเรื่องอื่นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะลงนาม และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ชัชชาติ 2
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

พร้อมกันนี้ จะมีการทบทวนจุดผ่อนผันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยช่วงนี้จะสั่งการให้จุดผ่อนผันในปัจจุบันปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง หากจุดใดไม่สะอาดและไม่ปรับปรุงจะดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันนั้นทันที เพราะต้องการให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จุดไหนที่สะอาด ไม่เบียดเบียนคนเดินเท้าก็จะคงไว้ให้เป็นจุดผ่อนผันต่อไป

สำหรับมาตรการระยะยาวในการแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย คือ ต้องหาพื้นที่อื่น ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ หรือขอความร่วมมือกับเอกชนในการร่วมกันจัดพื้นที่ค้าขายที่ราคาเช่าไม่แพง เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงพื้นที่ทำมาหากินได้ และผู้ซื้อสามารถเข้าถึงอาหารที่ราคาไม่แพง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo