General

จ่ายเยียวยาแรงงานไทยที่เสียชีวิต รายละกว่า 3 แสนบาท เร่งติดตามเงินช่วยเหลือจากอิสราเอล ประสานนำร่างกลับไทย

จ่ายเยียวยาแรงงานไทยที่เสียชีวิต รายละกว่า 3 แสนบาท เร่งติดตามเงินช่วยเหลือจากอิสราเอล พร้อมประสานนำร่างกลับไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันในรัฐอิสราเอลเสียชีวิต จำนวน 2 ราย โดยกล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยสถานทูต ณเทลอาวีฟ แจ้งว่าแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันและเสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อ นายสนธยา อัครศรี และนายสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ อยู่ในรายชื่อตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัว 8 ราย เสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยนายสนธยา อัครศรี  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.หนองบัวลำภู ทำงานอยู่ที่ Bee’ri  กับนายจ้าง  BITAN REUVEN  ส่วน นายสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.หนองคาย ทำงานอยู่ที่ Bee’ri กับนายจ้าง LAVI ASHER

เยียวยา
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

สิทธิประโยชน์ของผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายจะได้รับนั้น ประกอบด้วย

  1. สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรณีเสียชีวิต โดยทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ 40,000 บาท และเงินค่าจัดการศพในต่างประเทศ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ของกรมการจัดหางานในเบื้องต้น พบว่า ยังคงอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนฯ
  2. โครงการเยียวยา 50,000 บาท
  3. เงินชดเชยสถาบันประกันภัยอิสราเอล กรณีเสียชีวิต โดยครอบครัวจะได้รับเงินช่วยเหลือ เป็นค่าทำศพ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 79,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการฝังศพ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินประมาณ 47,000 บาท (1,300 usd) เงินช่วยเหลือการเป็นหม้าย ประมาณ 57,000 บาท เงินชดเชยรายเดือน และเงินชดเชยรายปี (จำนวนเงินตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันประกันภัยแห่งชาติกำหนด)
  1. ติดตาม เงินชดเชยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง (ปิซูอิม) โดยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟอยู่ระหว่างการติดตาม
  2. เงินประกันสังคม (สปส.) ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ทั้งสองราย สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนไปแล้ว แต่ยังมีเงินชราภาพอยู่ที่ประกันสังคม เป็นเงินบำเหน็จชราภาพที่คงเหลืออยู่ โดย นายสนธยา อัครศรี สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน เมื่อปี 2558 มีเงินบำเหน็จชราภาพอยู่ที่ 7,301.68 บาท (ยังไม่รวมดอกผล)  และ นายสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์  สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน เมื่อปี 2559 มีเงินบำเหน็จชราภาพ 31,108.26  บาท (ยังไม่รวมดอกผล)

เยียวยา

เร่งติดตามเงินช่วยเหลือเยียวยาจากอิสราเอล

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองราย และขอส่งกำลังใจให้กับแรงงานท่านที่เหลืออีก 6 ราย ให้ได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุด

ซึ่งขณะนี้นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว

ส่วนเงินช่วยเหลือของนายสนธยา อัครศรี ที่ทายาทผู้เสียชีวิตจะได้รับประมาณการเป็นเงิน 320,301.68 บาท และของนายสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ ทายาทผู้เสียชีวิตจะได้รับประมาณ 344,108.26 บาท

“ทั้งนี้ ในส่วนการดำเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ที่ประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะเร่งติดตามสิทธิประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้แก่ทายาท ส่วนการดำเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ที่อิสราเอล ฝ่ายแรงงานฯ จะประสานกับสถานทูตและทางการอิสราเอลเพื่อให้ทายาทได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยเร็วต่อไป ” นายพิพัฒน์ กล่าว

เยียวยา
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

ประสานนำร่างกลับไทย

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เรียกประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล โดยได้กล่าวแสดงคงามเสียใจต่อเหตุการณ์การสูญเสียครั้งนี้ พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งด่วนกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ที่ประจำการอยู่ที่อิสราเอล และหน่วยงานในสังกัดที่แรงงานมีภูมิลำเนาอาศัย อยู่ในทันที

โดย ได้รับรายงานล่าสุดจากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่า ทางการอิสราเอลจะออกใบมรณบัตรให้กับแรงงานไทยทั้งสองรายอีกครั้ง ส่วนการนำร่างกลับประเทศไทยอยู่ระหว่างรอการยืนยัน

17333

โดยขณะนี้ ยังไม่ได้รับการยืนยันถึงแรงงานชาติอื่นและได้รับแจ้งเพียงแรงงานไทยสองรายนี้เท่านั้น พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เร่งติดตามการนำร่างกลับประเทศแล้ว ในส่วนการดำเนินการของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู และ จังหวัดหนองคายนั้น ขณะนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของแรงงานไทยทั้งสองรายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเรียบร้อยแล้วเช่นกันโดยจะมีการรายงานผลเป็นระยะๆ ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo