General

‘จุดความร้อน’ ในไทยยังไม่แผ่วพบ 754 จุด เชียงใหม่-อุบลฯ-เชียงราย 3 อันดับเผามากที่สุด

“จุดความร้อน” ในไทยยังไม่แผ่วพบ 754 จุด เชียงใหม่-อุบลฯ-เชียงราย 3 อันดับเผามากที่สุด ประเทศเพื่อนบ้าน ลาวแซงเมียนมาขึ้นมาเป็นอันดับ 1 พบ 2,065 จุด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567

จุดความร้อน

ทั่วไทยพบ 754 จุด เชียงใหม่-อุบลฯ-เชียงราย 3 จังหวัดเผามากที่สุด

ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 754 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าส่วนใหญ่พบพื้นที่เกษตร 202 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 200 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 198 จุด เขต สปก. 77  จุด ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 71 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด สำหรับจังหวัดที่พบมากที่สุด คือ #เชียงใหม่ 66 จุด #อุบลราชธานี 61 จุด #เชียงราย 34 จุด

ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังพบอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยสูงสุดวานนี้อยู่ที่ประเทศลาว 2,065 จุด ตามด้วยเมียนมา 1,442 กัมพูชา 970 จุด ไทย 754 จุด เวียดนาม 277 จุด และมาเลเชีย 38 จุด

จุดความร้อน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

จุดความร้อน

จุดความร้อน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo