General

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ถนนศรีนครินทร์ขาออก ซ่อมแซมราง Conductor Rail เริ่มคืนนี้ เช็กเลย!

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ถนนศรีนครินทร์ขาออก ซ่อมแซมราง Conductor Rail เริ่มคืนนี้-30 พ.ค.เช็กเลย!

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง เพื่อซ่อมแซมราง Conductor Rail

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป)-30 พฤษภาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ปิด-เบี่ยงจราจรดังนี้

  • บริเวณร้านอาหารน้อมจิตต์ไก่ย่าง

ระยะทางประมาณ 80 เมตร

  • บริเวณตรงข้ามซอยศรีนครินทร์ 28

ระยะทางประมาณ 80 เมตร

  • บริเวณโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ – ซอยศรีนครินทร์ 49

ระยะทางประมาณ 80 เมตร

โดยผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 3 เส้นทาง

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo