General

ตะลึง!! เปิดสถิติผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อน 4 ปี 158 ราย


จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ข้อมูลการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เนื่องจากภาวะอากาศร้อน ในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  พบผู้เสียชีวิตช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2558–2561 จำนวน 158 ราย เป็นของปี 2558 จำนวน  56 ราย ปี 2559 จำนวน 60 ราย ปี 2560 จำนวน 24 ราย และปี 2561 จำนวน 18 ราย 

กทม. ร้อน1026222

ส่วนผุู้เจ็บป่วยจากอากาศร้อน ข้อมูลจากสำนักนโยบาย และแผนสาธารณสุข ระบุว่า ระหว่างปี 2557–2560 มีจำนวนผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อนจำนวนมาก ปี 2557 จำนวน 3,054 ราย ปี 2558 จำนวน 3,523 ราย  ปี 2559 จำนวน  4,002 ราย ปี 2560 จำนวน 3,409 ตามลำดับ

ประกาศพยากรณ์โรค และภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ จึงขอให้ระมัดระวังโรคที่มากับอากาศร้อน โดยกรมควบคุมโรค คาดว่าช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเดือนเมษายนที่มีอากาศร้อน และกิจกรรมสงกรานต์ที่ประชาชนจะออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งจำนวนมาก

โดยเฉพาะโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 4 ประการ ได้แก่

  • อุณหภูมิของอากาศที่ร้อน
  • ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่สูงขึ้น
  • อยู่ในที่ได้รับรังสีความร้อน
  • อยู่ในสภาวะที่มีลมหรือการระบายอากาศน้อย
000DDC 04 1
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า โรคฮีทสโตรกยังเกิดจากปัจจัยของบุคคล ที่ไม่สามารถปรับสภาพร่างกาย เพื่อจัดการกับความร้อนในร่างกายได้ อาการสำคัญได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกาย 41 องศาเซลเซียส ประวัติสัมพันธ์กับอากาศร้อน ขณะทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย มีอาการเพ้อ ความดันเลือดลดลง กระสับกระส่าย มึนงง สับสน ชักเกร็ง และอาจหมดสติได้

กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชน ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย หรือทำงานกลางแดดจ้าเป็นเวลานาน
  • หลีกเลี่ยงอากาศร้อน ถ่ายเทไม่สะดวก
  • ดูแลร่างกายไม่ให้ขาดน้ำ โดยดื่มน้ำวันละ 8 -10 แก้ว
  • สวมเสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อได้ดี
  • หลีกเหลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หากพบผู้มีอาการสงสัยป่วยจากภาวะอากาศร้อน ควรให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยนำผู้ป่วยเข้าในที่ร่ม และอากาศถ่ายเทสะดวก เช็ดตัวด้วยน้ำเย็น หากมีอาการรุนแรง หมดสติควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422