General

นายกฯ ขีดเส้น เร่งฝังกลบ ‘กากแคดเมียม’ ให้ถูกต้องตาม EIA ใน 15 วัน

นายกฯ สั่งการกรณี “กากแคดเมียม” ให้เวลา 15 วัน ดำเนินการเร่งด่วน ตรวจสอบอย่างถูกต้องเป็นไปตาม EIA ไม่ให้กระทบประชาชนในพื้นที่

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งดำเนินการกรณีสารแคดเมียม เพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยมีส่วนที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้

กากแคดเมียม

ประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชนแล้ว โดยพื้นดินบริเวณชุมชนเหนือลม และท้ายลมในระยะ 10 เมตร ไม่พบปริมาณสารแคดเมียม และตรวจไม่พบไอ ระเหยสารเคมีในบรรยากาศ

ประเด็นสุขภาพแรงงานภายในสถานประกอบการ สาธารณสุขสมุทรสาคร ได้ตรวจสุขภาพแรงงานภายในสถานประกอบการแล้ว โดยจะทราบ ผลตรวจภายในวันที่ 7 เมษายนนี้

ประเด็นการบริหารจัดการกากแคดเมียม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายแคดเมียมที่อยู่ภายนอกโกดัง เข้าไปไว้ภายในโกดังโรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหล ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

สำหรับกากแคดเมียมทั้งหมดได้มีคำสั่งให้ดำเนินการขนย้ายกลับไปยังแหล่งต้นทางโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

ในส่วนของการตรวจสอบแคดเมียมที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยนั้น นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ติดตาม และนำกลับไป ฝังกลบ ติดตามการดำเนินการให้ถูกต้องและปลอดภัยตาม EIA ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

“นายกรัฐมนตรีติดตาม สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารแคดเมียมอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน รอบคอบ โปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และให้ควบคุมอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก” นายชัย กล่าว

กากแคดเมียม
ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo