General

ผู้ประกันตนเช็กที่นี่!! ประกันสังคม เปิดขั้นตอนเปลี่ยน รพ. วันสุดท้าย 31 มี.ค.นี้

ประกันสังคม แนะนำขั้นตอนเปลี่ยน รพ. ปีละ 1 ครั้ง โดยปีนี้จะหมดเขตเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ เช็กรายละเอียดที่นี่

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 นี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายใน 31 มีนาคม 2567 ที่จะถึงนี้เท่านั้น

เปลี่ยน รพ.

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 

1. ยื่นผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก กด ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล เลือกเหตุผลการเปลี่ยนเลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการ กดยอมรับข้อตกลง พร้อมกดบันทึก

2. ทำรายการผ่านแอปพลิเคชันไลน์

เพิ่มเพื่อน @ssothai (สำนักงานประกันสังคม) เลือก ข้อมูลของผู้ประกันตน พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อเข้าระบบหรือสมัครสมาชิก เลือกไปที่เมนู เปลี่ยนสถานพยาบาล เลือกเหตุผลการเปลี่ยน เลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการ กดยอมรับข้อตกลง พร้อมกดยืนยัน

3. ยื่นแบบที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ (หากผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านทางออนไลน์แล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก)

เปลี่ยน รพ

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506 ซึ่งในปี 2567 มีสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ จำนวน 267 แห่ง แยกเป็นสถานพยาบาลภาครัฐ จำนวน 170 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 97 แห่ง

สำหรับการเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง และให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัย ในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว และมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ และหากผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้ว สามารถใช้สิทธิต่อได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ได้ที่ www.sso.go.th / Application SSO + / Line @ssothai / สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทุกแห่ง สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ เครื่อง Smart Kiosk ของกระทรวงมหาดไทย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo