General

ปภ. แตะมือจังหวัด-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันอุบัติภัย เทศกาลลอยกระทง 2566

ปภ. บูรณาการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2566

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทง 2566 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้ หลายพื้นที่ในจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีการจัดงานลอยกระทงตามประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสการเกิดอุบัติภัยเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยจากประทัด ดอกไม้เพลิง พลุ โคมลอย อุบัติภัยทางน้ำ รวมถึงอุบัติเหตุทางถนน

เทศกาลลอยกระทง 2566

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ปภ. จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง โดยสำหรับการป้องกันอุบัติภัยจากพลุ ดอกไม้ไฟ รวมถึงอัคคีภัย ให้เพิ่มความเข้มงวด กวดขันการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้ผลิต จัดเก็บ หรือจำหน่ายดอกไม้เพลิง ตรวจสอบสถานที่ผลิต จัดเก็บ และจำหน่ายดอกไม้เพลิงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังรวมถึงตรวจตราการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และกำหนดมาตรการความปลอดภัยจากการปล่อยโคมในช่วงวันลอยกระทง ทั้งการขออนุญาต ช่วงเวลา และขอบเขตพื้นที่สำหรับปล่อยโคม ข้อห้ามและบทลงโทษทางกฎหมาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการดังกล่าว

สำหรับการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ ให้ตรวจตรา ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณโป๊ะและท่าเทียบเรือโดยสารให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงสถานที่ริมน้ำและเส้นทางคมนาคมที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย ส่วนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ให้มีการกวดขันไม่ให้มีการดื่มแล้วขับ

ลอบกระทง

ขณะที่การดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปภ. ได้ประสานให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อมใช้งาน รวมถึงจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย ทั้งทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเข้าเตรียมความพร้อมบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

นอกจากนี้ ยังได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ หน่วยทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยอื่น ๆ จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น

นายไชยวัฒน์ ยังกล่าวเสริมอีกว่า เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยและป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยขอแนะนำให้ประชาชนเลือกลอยกระทงบริเวณท่าน้ำหรือโป๊ะเรือที่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ขับรถด้วยความระมัดระวัง และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากจำเป็นต้องขับรถ

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเทศกาลวันลอยกระทงให้อยู่คู่สังคมไทยบนพื้นฐานของความปลอดภัยสืบไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo