General

กปภ. หวั่นกระทบ ‘แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา’ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก 15-18 ก.ย.นี้

กปภ. หวั่นกระทบ “แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา” สั่งประปาทั่วประเทศ รับมือฝนตกหนัก 15-18 ก.ย.นี้

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15 – 18 กันยายน 2566 ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

กปภ.

รับมือฝนตกหนัก เฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา

จึงกำชับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติและต่อเนื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่สถานีผลิตน้ำ

กปภ.

พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบ เพื่อให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมาก

ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กปภ.

เตรียมอุปกรณ์ บุคลากร ช่วยเหลือประชาชน

นายจักรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประปาส่วนภูมิภาคพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดเตรียมบุคลากร รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

กปภ.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo