General

‘ชัชชาติ’ ตรวจเยี่ยมเปิดเทอม ฝันใหญ่ ‘ยกระดับคุณภาพ’ 437 โรงเรียนกทม.เทียบมาตรฐานโลก

“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ตรวจเยี่ยมเปิดเทอม ฝันใหญ่ “ยกระดับคุณภาพ” 437 โรงเรียนกทม. เทียบมาตรฐานโลก รับนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนสังกัด กทม. ว่า  กรุงเทพมหานครมีโรงเรียน 437 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนระดับประถม ส่วนโรงเรียนมัธยมมีเพียง 7 แห่ง แต่เด็กประถมในพื้นที่กรุงเทพมหานครครึ่งหนึ่งอยู่กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ ที่เราต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องปฐมวัย

ประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำสูง การที่เราไปทำรถไฟฟ้า ไปทำอะไรต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่ว่ามิติเหล่านั้นไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ ดังนั้น นโยบายที่สำคัญของเราจะเน้นเรื่องการศึกษากับเรื่องสุขภาพ เนื่องจากคือหัวใจของการลดความเหลื่อมล้ำของกรุงเทพมหานคร

ชัชชาติ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอบ ส่งเสริมพัฒนาครู ลดความเหลื่อมล้ำ

โดยเราได้เน้นเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของกทม. โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมครู เพราะที่ผ่านมาครูเสียเวลากับงานธุรการมากประมาณ 40% จึงมีการจัดเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินโดยเฉพาะ เข้ามาทำงานในโรงเรียนเพื่อให้แบ่งเบาภาระครู

รวมถึงมีนโยบายการคืนครูให้นักเรียน ให้ครูสามารถปรับวิทยฐานะได้อย่างถูกตามขั้นตอนมากขึ้น เพื่อไม่ให้ครูต้องเสียเวลากับการทำเอกสารเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ แต่สามารถใช้เวลาไปกับการเอาใจใส่นักเรียนได้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงรายละเอียดเรื่องนี้

ชัชชาติ

รวมทั้งปรับปรุงเรื่องอาหารของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น เรามีแนวคิดทำสลัดผักในมื้ออาหารเช้า อยากให้เด็กมีผักสดกินเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และมีการดูเรื่องมาตรฐานต่าง ๆ การทำห้องคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพ เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่สำคัญและไม่แพ้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดังนั้นจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้เด็กมีอุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพที่ดี ก็น่าจะทำให้มีความรู้ได้มากขึ้น

ที่ผ่านมาการเรียนการสอนจะเป็น Passive learning คือนักเรียนรอครูสอน เราจึงได้มีการส่งเสริมการเรียนแบบ Active learning คือเรียนแบบนักเรียนมีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ขณะนี้ทำสำเร็จไป 1 ห้อง และจะขยายไปทุกโรงเรียนเพื่อให้คุณภาพของการศึกษาดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาจีนที่โรงเรียน มีครูจีนมาช่วย ปัจจุบันก็มีครูต่างชาติภาษาอังกฤษอยู่และจะเพิ่มขึ้น

ชัชชาติ

ฝันใหญ่ยกระดับคุณภาพ 437 โรงเรียนกทม.เทียบมาตรฐานโลก

นายชัชชาติ กล่าวว่า จริงๆ แล้วเรื่องโรงเรียนดีใกล้บ้านเป็นเรื่องสำคัญ ถามว่าทำไมกรุงเทพถึงรถติดเวลาโรงเรียนเปิด จนถึงถามว่าทำไมเด็กต้องไปหาโรงเรียนที่ดี ๆ ที่อยู่ไกลบ้าน เนื่องจากโรงเรียนใกล้บ้านพ่อแม่ยังไม่มั่นใจในคุณภาพ เด็กจึงต้องเดินทางไปไกล

หากสามารถทำโรงเรียนของกทม.ทั้ง 437 โรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดีระดับมาตรฐานโลก พ่อแม่ก็ไม่ต้องส่งลูกไปเรียนไกล ๆ สามารถเดินมาส่งลูกที่โรงเรียนใกล้บ้าน เด็กไม่ต้องเสียเวลารถติดอยู่บนท้องถนน สามารถมีเวลาทำกิจกรรมอยู่กับเพื่อนหรือกิจกรรมอื่น ๆ นี่คือนโยบายหนึ่งที่ต้องมีโรงเรียนดีที่มีคุณภาพใกล้บ้าน

ชัชชาติ

ซึ่งเราทำมานานแล้วตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งก็เริ่มทำมาตลอดและจะเริ่มค่อย ๆ เห็นผล ต้องฝากผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับโรงเรียนมากและจะทุ่มเททรัพยากรต่าง ๆ ลงมาที่โรงเรียน ขอให้อาจารย์ช่วยกันดูแลให้เด็กได้ประโยชน์อย่างเต็ม ๆ ที่สำคัญคือฟังผู้ปกครองให้มาก ๆ ผู้ปกครองจะเป็นห่วงสวัสดิการของลูกอยู่แล้ว ดังนั้นเขาจะไม่มีความลำเอียง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยตรวจสอบโรงเรียน ตรวจสอบอาหาร ตรวจสอบชุดนักเรียน/แบบเรียน ตรวจสอบการดูแลเด็ก เพื่อให้ได้คำตอบที่แท้จริง

346055857 575646481302328 6439426522961541875 n

10 มาตรการรองรับเปิดเทอม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา สำนักงานเขต และโรงเรียน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

  1. ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด CCTV ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตรวจสอบการติดตั้งสายดินของเครื่องทำน้ำเย็น โดยประสานงานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการให้ครบทุกโรงเรียน
  2. ตรวจสอบความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน เครื่องเล่นเด็ก สภาพแวดล้อม ความสะอาด และวัสดุการเรียนการสอน
  3. กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนโดยเคร่งครัด
  4. กำชับผู้ปกครองหรือผู้ประกอบการรถตู้ที่ใช้รถตู้ในการรับส่งนักเรียนตรวจสอบภายในรถตู้ทุกครั้งเมื่อส่งนักเรียนที่โรงเรียนแล้ว
  5. เตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหารก่อนวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ควบคุมดูแลการประกอบอาหารของแม่ครัว ความสะอาดของโรงอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ และการจัดเก็บนมโรงเรียน ตลอดจนการจัดเก็บอาหารสด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร จนเกิดโรคอุจจาระร่วงหรือเป็นพิษได้347394663 158340053673140 2251104188235789053 n
  6. เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนมาตรการในการเข้ารับวัคชีนทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
  7. ตรวจสอบสัญญาณไฟกระพริบและทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งประสานงานกับกรมเจ้าท่าตรวจสอบท่าเทียบเรือ เพื่อปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรง
  8. ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน อำนวยความสะดวกให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
  9. เตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยอื่น ๆ ในบริเวณโรงเรียนหรือสถานที่ใกล้เคียง
  10. กำกับดูแลโรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo