General

สงกรานต์ปีนี้ ประชาชนใช้ระบบราง สะสม 5 วัน 4.7 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าคาด 2.15%

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดสงกรานต์สะสม 5 วัน รวม 4.7 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 2.15%

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดี กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา (11-15 เม.ย. 2566) มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 4,738,213 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 104,322 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 2.15%

สงกรานต์

ทั้งนี้ ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 345,691 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 151,734 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 193,957 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 183,172 คน-เที่ยว และขาเข้า 162,519 คน-เที่ยว

นอกจากนี้ ยังพบว่า สายใต้ มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 112,230 คน-เที่ยว (ขาออก 57,805 คน-เที่ยว และขาเข้า 54,425 คน-เที่ยว) รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 94,501 คน-เที่ยว (ขาออก 51,519 คน-เที่ยว และขาเข้า 42,982 คน-เที่ยว) สายเหนือ 66,819 คน-เที่ยว (ขาออก 36,589 คน-เที่ยว ขาเข้า 30,230 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 43,604 คน-เที่ยว (ขาออก 22,639 คน-เที่ยว ขาเข้า 20,965 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 28,537 คน-เที่ยว (ขาออก 14,620 คน-เที่ยว ขาเข้า 13,917 คน-เที่ยว)

ส่วนระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 5 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 4,392,522 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 241,383 คน-เที่ยว สายสีแดง 74,264 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 124,283 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 1,178,494 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 2,774,098 คน-เที่ยว

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์
ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

สำหรับในวันที่ 5 ของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 (15 เม.ย. 2566) มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 848,823 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 เมษายน 2566 จำนวน 41,450 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้น 5.13% และสูงกว่าประมาณการ 102,339 คน-เที่ยวแบ่งเป็น

รถไฟระหว่างเมืองของ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 61,849 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 786,974 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 219 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 61,849 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 19,173 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 23.66%

2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,104 เที่ยว มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 786,974 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการ –121,512 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการ 18.26%

ทางราง 1

ในด้านความปลอดภัย ไม่มีเหตุระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง แต่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟรวมจำนวน 1 ครั้ง โดยรถไฟขบวน 4385 (บ้านแหลม-แม่กลอง) เฉี่ยวชนรถยนต์กระบะ ทะเบียน บฉ 316 สมุทรสงคราม ที่จอดล้ำเข้ามาในเขตทางรถไฟ บริเวณเสาโทรเลขที่ 4/5-6 ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายจากเหตุนี้

พร้อมกันนี้ คาดว่าวันที่ 16-17 เมษายน2566 จะมีผู้ใช้บริการหนาแน่น กรมการขนส่งทางรางได้เตรียมพร้อมรองรับประชาชนเที่ยวกลับต่างจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยด้านการอำนวยความสะดวก ได้ประสาน รฟท. พ่วงตู้เพิ่มไปกับเส้นทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่น รวมทั้งจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 5 ขบวน ประกอบด้วย

  • วันที่ 16 เมษายน 2566 จำนวน 2 ขบวน (ขบวน 6 เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวน 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพอภิวัฒน์)
  • วันที่ 17 เมษายน 2566 จำนวน 3 ขบวน (ขบวน 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพอภิวัฒน์ ขบวน 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวน 936 อุดรธานี-กรุงเทพอภิวัฒน์)

รฟท. จัดเตรียมรถเข็นให้บริการที่บริเวณชานชาลาขาเข้าและชั้นล่างของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อรองรับประชาชนที่มีสัมภาระจำนวนมาก/น้ำหนักมากด้วย พร้อมทั้งจัดรถ shuttle busให้บริการฟรีระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo