General

ฮอตโซเชียล! ร.ต.อ.หญิง ‘ขอลาออก’ เหตุอยากไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

ฮือฮา! ...หญิงขอลาออก” เหตุอยากไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ เดินทางท่องโลก รวมทั้งงานไร้ความสามัคคีและการร่วมมือ

เพจบิ๊กเกรียนแชร์เอกสารขอลาออกจากราชการของ ...(หญิง) ตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 20 มี..66 ซึ่งจะขอลาออกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนนี้ 66 นี้ ใจความสำคัญในเอกสารระบุถึงสาเหตุการลาออกว่า

ลาออก 1

ต้องการออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ โดยการออกเดินทางท่องโลก เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ ที่มีความจริงใจพร้อมยืนยันว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน ไม่เคยมีปัญหาเรื่องงาน แต่ด้วยระบบงานสอบสวนของที่นี่ ข้าฯอยู่ที่นี่มา 6 ปี ข้าฯไม่รู้สึกถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของงานสอบสวน ข้าฯแทบจะไม่ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นในที่ทำงาน ข้าฯเริ่มไม่มีความสุขกับที่นี่ และข้าฯคิดว่าที่ไหนที่อยู่แล้วไม่มีความสุขก็ควรจะพาตัวเองออกมาจากจุดนั้น

สำหรับเนื้อหาทั้งหมด ระบุว่า เรียน ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ข้าพเจ้า ...หญิง … … รอง.สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ มีความประสงค์ที่จะ ลาออกจากข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 30 เม..66 เนื่องจากข้าฯอยากออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ข้าฯต้องการ ออกเดินทางท่องโลกไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ ที่มีความจริงใจ และในขณะเดียวกันยังได้ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากข้าฯอย่างแท้จริง อีกทั้งข้าฯยังมีความฝันที่ข้าฯอยากจะทำให้สำเร็จ

และในระหว่างที่ข้าฯปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานสอบสวนนั้น ข้าฯได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งงานด้านสอบสวน และในฐานะคณะทำงานให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่มีหนี้สิน หากสอบถามบุคคลที่เคยเป็นหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานจะทราบว่า ข้าฯไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่ตนได้รับผิดชอบ

ภาพหน้าจอ 2566 03 24 เวลา 18.21.45

อีกประเด็นสำคัญ ที่ทำให้ข้าฯตัดสินใจ ที่จะไปจากที่นี่ ไม่ใช่เพราะข้าฯไม่ชอบงานสอบสวน ด้วยเนื้องานสอบสวนเป็นงานที่สนุก มีวันหยุดแบบที่ข้าต้องการ ข้าฯสามารถพกพางานไปทำระหว่างที่ข้าฯเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ แต่ด้วยระบบงานสอบสวนของที่นี่ ข้าฯอยู่ที่นี่มา 6 ปี ข้าฯไม่รู้สึกถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของงานสอบสวน ข้าฯแทบจะไม่ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นในที่ทำงาน ข้าฯเริ่มไม่มีความสุขกับที่นี่ และข้าฯคิดว่าที่ไหนที่อยู่แล้วไม่มีความสุขก็ควรจะพาตัวเองออกมาจากจุดนั้น ข้าเชื่อว่าไม่มีใครอยู่ที่เดิมได้ตลอดเวลา ถ้าต้องการสิ่งที่ดีกว่า

ด้วยเหตุและผลดังกล่าว ข้าฯจึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งในตำแหน่ง รอง.สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และ ในตำแหน่งคณะทำงานให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่มีปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ได้อีกต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo