General

‘PM2.5’ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ไม่มีแผ่ว เตือนเฝ้าระวัง 8-11 ก.พ.นี้

‘PM2.5’ วันนี้ลดลงมาก เหลือ 5 จังหวัดที่เกินมาตรฐาน เตือนเฝ้าระวัง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ช่วงวันที่ 8-11 ก.พ.

กรมควบคุมมลพิษ โดย ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงาน สถานการณ์ PM 2.5 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ 07:00 น.

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ  จังหวัดน่าน  เชียงใหม่  สุโขทัย  นครพนม  ขอนแก่น และ จังหวัดอุบลราชธานี

PM2.5

รายงานค่าฝุ่นรายภาค

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ สรุปดังนี้

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14 – 126 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 27 – 86 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 – 46 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 – 35 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 – 15 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12 – 59 มคก./ลบ.ม.

PM2.5

เฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบน 8-11 ก.พ.

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบน ในช่วงวันที่  8-11 กุมภาพันธ์ 2566

PM2.5

  • ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
  • ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
  • สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com  และ airbkk.com

แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

PM2.5

PM2.5

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo