General

พระราชทานเพลิงศพ ‘ต้นเรือพลับ’ ผู้เสียชีวิต เหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม ผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ณ เมรุวัดศรีเอี่ยม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ บุตรของ พล.ร.อ.พลวัฒน์ และ มล.อารยา สิโรดม เป็นข้าราชการกองทัพเรือ สังกัดกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ ตำแหน่ง ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 50 โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 107

เรือหลวงสุโขทัย

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญคือ ผู้บังคับหมู่เรือตรวจการณ์ที่ 2 หมวดเรือที่ 2 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ/ผู้ช่วยต้นปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย/นายทหารสื่อสาร แผนกยุทธการและสื่อสาร เรือหลวงสุโขทัย/ต้นหน แผนกเดินเรือ เรือหลวงสุโขทัย/รักษาราชการนายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย และผู้บังคับการ เรือ ต.81 หมวดเรือที่ 2 กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ และ ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย

เรือหลวงสุโขทัย

ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย ถูกพายุคลื่นลมแรง จนเป็นเหตุให้เรืออับปางกลางทะเลอ่าวไทย บริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ขณะดำรงตำแหน่ง ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย

เรือหลวงสุโขทัย

เรือหลวงสุโขทัย

ตลอดพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาหลวงและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ พระราชทานและประทานพวงมาลาที่หน้าหีบศพ ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์

พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ครอบครัวสิโรดม ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เรือหลวงสุโขทัย

เรือหลวงสุโขทัย

เรือหลวงสุโขทัย

เรือหลวงสุโขทัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo