General

ยืนยัน! ‘ต้นเรือพลับ’ ผู้เสียชีวิตรายที่ 24 เหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

โฆษกกองทัพเรือ เผย ผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ผู้เสียชีวิตรายที่ 24 เหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง คือ “ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม” หรือ “ต้นเรือพลับ’” เตรียมเคลื่อนร่างจาก ฐานทัพเรือกรุงเทพ ไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีเอี่ยม บางนา เสาร์นี้

วันนี้ (12 ม.ค.) พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง กองทัพเรือยังคงดำรงการค้นหาผู้สูญหาย อย่างต่อเนื่องต่อไป ผลการปฏิบัติ จนถึงขณะนี้ (วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.) ยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่ม

เรือหลวงสุโขทัย

ขณะที่ผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ผู้เสียชีวิตรายที่ 24 จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในขณะนี้สามารถยืนยันได้ว่าคือร่างของ ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม หรือ ต้นเรือพลับ ต้นเรือเรือหลวงสุโขทัย

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. จะมีการเคลื่อนร่างของ ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ ออกจาก ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปยัง วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา โดยมี ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ ร่วมพิธี

ในการนี้กองทัพเรือได้จัดกองทหารเกียรติยศและขบวนรถเคลื่อนร่างของ ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ อย่างสมเกียรติ โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดศรีเอี่ยม ในเวลา 17.30 น

เรือหลวงสุโขทัย

สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วันที่ 12 มกราคม 2566) เวลา 17.00 น.

ยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย เสียชีวิตรวม 24 นาย สูญหาย 5 นาย สำหรับรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิต ซึ่งสามารถเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว จำนวน 24 นาย ประกอบด้วย

1. ว่าที่เรือเอก สามารถ แก้วผลึก
2. พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์
3.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ
4.พันจ่าเอก อำนาจ พิมที
5. จ่าเอก จักร์พงศ์ พูลผล
6.จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์
7.จ่าเอกชูชัย เชิดชิด
8. จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช
9.จ่าโท สหรัฐ อีสา
10.จ่าตรี สถาพร สมเหนือ
11.จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์
12.จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย
13. จ่าตรี ศราวุธ นาดี
14.จ่าตรี สิริธิติ งามทอง
15. พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ
16. พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม
17. พลทหาร สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง
18. พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร
19.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี
20. พลทหาร จำลอง แสนแก
21.พันจ่าเอก คุณากร จริยศ
22.พลทหาร ชลัช อ้อยทอง
23. จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ
24.ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo