General

ฝังทำลาย ‘หมูเถื่อน’ ของกลาง กว่า 7 แสนกิโลกรัม มูลค่า 123 ล้าน

“รมว.เกษตร” นำทีมจัดการฝังทำลายหมูเถื่อนของกลาง ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายกว่า 7 แสนกิโลกรัม  มูลค่า 123 ล้านบาท มากสุดเป็นประวัติการณ์ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลางลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หมูเถื่อน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีของการตรวจสอบ และดำเนินคดี กับผู้ลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกร อย่างเคร่งครัดเสมอมา

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกร อย่างผิดกฎหมาย เป็นการปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะรายย่อย และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรที่ลักลอบนำเข้า โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ อาจมีเชื้อโรคระบาดต่อสัตว์ และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงทำลายกลไกราคาสุกรภายในประเทศ สร้างความเสียหายมหาศาลต่อระบบการเลี้ยงสุกรของประเทศไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

สำหรับการฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลางในวันนี้ มีจำนวนมากถึง 723,786 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 123 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกสิบล้อพ่วง จำนวน 35 เที่ยว รถบรรทุกสิบล้อ จำนวน 3 เที่ยว รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 เที่ยว ถือเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยดำเนินการมา

ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า ขอให้พี่น้องเกษตรกรและผู้บริโภคมั่นใจว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปกป้องอาชีพของเกษตรกร และได้คุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเต็มที่ และยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป

3 12

 

ในปี 2565 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกรมศุลกากร ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรจำนวนทั้งสิ้น 42 คดี ปริมาณน้ำหนักรวม 1,089,514 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 219 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการกับซากสุกรของกลาง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่หนึ่ง ทำลายไปแล้ว จำนวน 179,612 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 71 ล้านบาท
  • ส่วนที่สอง อยู่ในระหว่างดําเนินคดี จำนวน 186,116 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 25 ล้านบาท เมื่อคดีสิ้นสุดจะได้ดำเนินการทำลายต่อไป
  • ส่วนที่สาม รวบรวมเพื่อทำลายในวันนี้ จำนวน 723,786 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 123 ล้านบาท ชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลาง ส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตมาจากต่างประเทศ เช่น บราซิล เยอรมนี และอิตาลี เป็นต้น

5 7

ทั้งนี้ วิธีการฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลาง เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ WOAH) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการทำลายซาก และของเสียจากสัตว์ปริมาณมาก ที่สามารถทำได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการเผาทำลายในวันนี้ จะเห็นว่ามีมูลค่ามหาศาล แต่ความจริงแล้วมีความเสียหายมากกว่า เพราะหากมีการปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้า จะกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแล้ว ยังเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมา ซึ่งจะทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชน จนไม่สามารถประเมินคุณค่าได้

สุกร

นโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ จึงต้องให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้านำเข้าแบบผิดกฎหมาย จะจับกุมทั้งหมด โดยจะดำเนินการอย่างถึงที่สุด และดำเนินการอย่างเด็ดขาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo