General

เรือหลวงสุโขทัยล่ม: กองทัพเรือ ค้นหาผู้สูญหายหมู่เกาะชุมพรครบ 33 เกาะ ยังไม่เจออีก 5 นาย

กองทัพเรือ เผยการค้นหาผู้สูญหายเรือหลวงสุโขทัยล่มอีก 5 นาย ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรครบ 33 เกาะแล้ว ปรับแผนลงใต้ ค้นหาต่อที่ หมู่เกาะอ่างทอง

วันนี้ (4 ม.ค.) เวลา 11.00 น. พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าปัจจุบัน กองทัพเรือยังคงดำเนินการค้นหาผู้สูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยล่ม อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่ง

เรือหลวงสุโขทัยล่ม

ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการพิเศษของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้แบ่งกำลังออกเป็น 3 ชุดประกอบด้วย ชุดค้นหาใต้น้ำ ชุดค้นหาผิวน้ำ และชุดค้นหาบนเกาะ โดยได้ปูพรมค้นหา ตามเกาะต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร รวมถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ซึ่งมีเกาะทั้งหมด 33 เกาะ

ก่อนหน้านี้ ได้ทำการสำรวจไปแล้ว 25เกาะ และเมื่อวานนี้ (3 ม.ค. 2566) ได้ทำการสำรวจ 8 เกาะ ประกอบด้วย เกาะคางเสือ เกาะรังห้า เกาะมะพร้าว เกาะยอ เกาะขี้นก เกาะรางบรรทัด เกาะคราม และเกาะพิทักษ์ ซึ่งถือว่าได้ทำการสำรวจครบทุกเกาะของจังหวัดชุมพรแล้ว

อย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังไม่หยุดการค้นหากำลังพลที่สูญหาย ซึ่งยังเหลืออีก 5 นาย โดยได้มีการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษเรือยางร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้าค้นหาในพื้นที่อื่น ที่คาดว่าจะพบร่างของกำลังพลต่อไป

4 4

สำหรับวันนี้จะเข้าทำการค้นหาใน พื้นที่หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการปฏิบัติจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่ม

ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้จะ มีพิธีพระราชทานเพลิงกำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยล่ม จำนวน 2 นาย ประกอบด้วย จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ ในเวลา 15.00 น โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี และ พันจ่าเอก คุณากร จริยศ หรือ หมอแชมป์ ณ วัดศรีวโณภาสสถิตย์พร ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ในเวลา 16.00 น. โดยมี พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

ส่วนในวันพรุ่งนี้ (5 ม.ค. 2566) เวลา 10.00 น. กองทัพเรือจะจัดให้มีพิธีลอยอังคาร พันจ่าเอกคุณากร และ จ่าเอก ไพร บนเรือหลวงนเรศวร โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี

2 4

ในส่วนของสิทธิกำลังพล และการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบนั้น ทางกองทัพเรือ โดย พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงกำลังพลที่ยังคงสูญหายในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเร่งด่วน

เงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้สูญเสีย ประกอบด้วยเงินจากส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน ดังนี้

1. เงินตามสิทธิด้านกำลังพล เช่น เงินช่วยพิเศษ บำเหน็จตกทอด และบำนาญพิเศษ ทั้งนี้ เป็นไปตามสิทธิด้านกำลังพลของกำลังพลแต่ละราย โดยมีขั้นตอนการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด

2. เงินจากกองทุนต่างๆ ของกองทัพเรือ เช่น กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

3 43. เงินประกันภัย เช่น เงินประกันภัยหมู่กองทัพเรือ

4. เงินสวัสดิการกองทัพเรือ และ เงินฌาปนกิจกองทัพเรือสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก

5. เงินที่หน่วยงานภาคเอกชนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล

สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วันที่ 4 มกราคมม 2566) เวลา 11.00 น.

ยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย เสียชีวิตรวม 24 นาย ( อยู่ในระหว่างการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 1 นาย)

5 2

ที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยล่ม  23 นาย 

1. ว่าที่เรือเอก สามารถ แก้วผลึก

2. พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์

3.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ

4.พันจ่าเอก อำนาจ พิมที

5. จ่าเอก จักร์พงศ์ พูลผล

6.จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์

7.จ่าเอกชูชัย เชิดชิด

8. จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช

9.จ่าโท สหรัฐ อีสา

10.จ่าตรี สถาพร สมเหนือ

11.จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์

12.จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย

13. จ่าตรี ศราวุธ นาดี

14.จ่าตรี สิริธิติ งามทอง

15. พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ

16. พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม

17. พลทหาร สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง

18. พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร

19.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี

20. พลทหาร จำลอง แสนแก

21.พันจ่าเอก คุณากร จริยศ

22.พลทหาร ชลัช อ้อยทอง

23. จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ

รายชื่อกำลังพลที่ยังคงสูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยล่ม รวม 6 นาย ( มี 1 นายที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลซึ่งยังไม่ได้ตัดยอดในจำนวนนี้)

กำลังพล เรือหลวงสุโขทัย จำนวน 3 นาย

1. ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม

2. จ่าตรี โสภณ วงษ์สนิท

3. พลทหาร ชัยชนะ ช่างวาด

กำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 2 นาย

1. พันจ่าเอก จิราวัฒน์ เจริญศิลป์

2. พลทหาร ทวีศักดิ์ แซ่เซียว

กำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 นาย คือ

1. พลทหาร อับดุลอาซิส มะแอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo