General

สธ. จัดทำ 10 สิ่งต้องรู้ ‘คู่มือกัญชา’ สร้างความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

สธ. จัดทำ 10 สิ่งต้องรู้ ‘คู่มือกัญชา’ การใช้อย่างถูกต้องในประเทศไทย สร้างความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงข้อกังวลกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับกัญชาจากเมนูอาหาร ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ปลดล็อก “กัญชา” ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเพิ่มมากขึ้น

คู่มือกัญชา

ใช้ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายนำ “กัญชา” มาใช้ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ไม่สนับสนุนการนำไปใช้เพื่อสันทนาการ

โดยระหว่างที่รอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับมาควบคุมให้มีการใช้กัญชาในทางที่ถูกต้อง เช่น กลิ่นและควันเป็นเหตุรำคาญ การควบคุมช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม การผลิต แปรรูป จำหน่าย ต้องมีการขออนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด

ส่วนการนำมาทำเป็นอาหาร จะไม่อนุญาตให้ใช้ช่อดอกกัญชา และอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา จะต้องมีการติดป้ายประกาศบอกให้ผู้บริโภคทราบ รวมถึงต้องมีคำเตือนผู้บริโภคด้วย

โดยกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันเข้มงวดตรวจตราให้มีการดำเนินการตามประกาศ  ซึ่งจากข่าวที่นักท่องเที่ยวได้รับอันตรายจากการบริโภคเค้กนั้น ส่วนมากเกิดจากการใส่ข่อดอก ซึ่งห้ามใช้ตามกฏหมายอยู่แล้ว

คู่มือกัญชา

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้กัญชาในประเทศไทย

เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของกัญชาในประเทศไทย  สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำคู่มือสื่อสารเกี่ยวกับกัญชา เพื่อทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว เบื้องต้น

จัดทำเป็นฉบับออนไลน์ชื่อ “10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand” เป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข (www.moph.go.th)

และประสานขอความร่วมมือการท่องเที่ยวจังหวัด ช่วยเผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ รวมถึงจัดแสดงไว้ที่ศูนย์นักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลกัญชาที่ถูกต้อง และกำลังจัดทำภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

คู่มือกัญชา

คู่มือกัญชา 10 สิ่งต้องรู้

สำหรับคู่มือ 10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand มีดังนี้

  1. Carrying Seeds Or Parts Of The CANNABIS Plant From And To Thailand For Personal Purposes Are Not Permitted.
  2. CANNABIS Cultivation Is Legal But Registering In The Food And Drug Administration’s “Plook Ganja” Application Or Through Government Website Is Required.
  3. Using CANNABIS Flower Buds For Research, Export, Sale, And Processing For Commercial Purposes Requires Official Permit.
  4. Individuals Under 20 Years Old, Pregnant Women And Breastfeeding Women Are Not Eligible To Use CANNABIS Except Under The Supervision Of Health Professionals.
  5. Possession Of Extract Containing More Than 0.2% THC And Synthetic THC Requires Permission.
  6. CANNABIS Contained Dishes Are Available In Authorized Restaurants.
  7. Approved CANNABIS Health Products Are Accessible Through Specific Channels.
  8. Smoking CANNABIS In Public Spaces, Including Schools And Shopping Malls, Is Illegal.
  9. Avoid Driving After Consuming Food Or Health Products Containing CANNABIS.
  10. Those Who Have Serious Undesirable Health Outcomes From Consuming CANNABIS Should Promptly See Doctors For Treatment.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo