COVID-19

อัพเดทล่าสุด ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ผลิตวัคซีนรุ่นใหม่ 2 สายพันธุ์ อู่ฮั่น-โอไมครอน

“หมอเฉลิมชัย” จับตาสถานการณ์ผลิตวัคซีนรุ่นใหม่ 2 สายพันธุ์ “อู่ฮั่น-โอไมครอน” จากไฟเซอร์และโมเดอร์นนา สหรัฐสั่งสำรอง 171 ล้านโดส 

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย เรื่อง ไฟเซอร์-โมเดอร์นา พัฒนาวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ล่าสุด เป็นชนิด 2 สายพันธุ์ ทั้งอู่ฮั่น-โอไมครอน โดยระบุว่า

อู่ฮั่น-โอไมครอน

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 มีข่าวการแถลงจาก USFDA ว่า ได้อนุมัติวัคซีนรุ่นที่ 2 (Second Generation) ชนิด 2 สายพันธุ์ (Bivalent) ทั้งของบริษัท ไฟเซอร์ (Pfizer) และโมเดอร์นา (Modernaา ให้สามารถฉีดในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ (EUA)

วัคซีน Pfizer จะเป็นขนาด 30 ไมโครกรัม ฉีดในคนอายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนวัคซีน Moderna จะเป็นขนาด 50 ไมโครกรัม ฉีดในคนอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะทิ้งระยะห่างจากวัคซีนก่อนหน้านั้น 2 เดือนขึ้นไป จึงจะฉีดได้

อย่างไรก็ตาม ตามระบบของสหรัฐ หลังจากที่ USFDA อนุมัติเห็นชอบแล้ว จะต้องให้คณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระของ CDC ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่ 1-2 กันยายนนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติ จึงจะสามารถฉีดให้กับประชาชนได้

ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการว่า วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยไวรัสสายพันธุ์อู่ฮั่น และโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4/5 มีข้อมูลเพียงพอที่จะฉีดในมนุษย์ได้แล้วหรือไม่

วัคซีน 1

ก่อนหน้านี้ วัคซีน 2 สายพันธุ์ที่ประกอบด้วย ไวรัสอู่ฮั่น บวกกับโอไมครอนสายพันธุ์ BA.1 มีข้อมูลในมนุษย์ครบถ้วนแล้วว่า มีประสิทธิผลดี

แต่เมื่อมีการกลายพันธุ์ของไวรัสจาก BA.1 เป็น BA.4/5 ในขณะนี้ ทำให้ทางการสหรัฐสั่งให้บริษัททั้งสองเร่งเปลี่ยนส่วนประกอบของวัคซีนจาก BA.1 เป็น BA.4/5

ซึ่งในขณะนี้ ที่อย.สหรัฐฯอนุมัติแล้ว นั้น มีข้อมูลประสิทธิผลของ BA.4/5 เฉพาะในสัตว์ทดลองเท่านั้น ยังไม่มีข้อมูลในมนุษย์

ตรงจุดนี้เอง จึงทำให้นักวิชาการของสหรัฐ แบ่งความคิดเห็นเป็นสองฝ่าย กล่าวคือ

1. น่าจะอนุมัติให้ฉีดได้เลย ถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลในมนุษย์ เนื่องจากไม่ใช่วัคซีนใหม่ เป็นเพียงการเปลี่ยนชนิดสายพันธุ์ของวัคซีน เหมือนกับในกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก็ไม่ต้องรอผลการศึกษาในมนุษย์แต่อย่างใด

2. อยากให้ชะลอการอนุมัติการฉีดออกไปก่อน เพราะควรจะมีข้อมูลการศึกษาทดลองในมนุษย์ให้ครบถ้วนสำหรับ BA.4/5

ซึ่งก็คงจะต้องรอติดตามผลกันต่อไป

เฃนพ.เฉลิมชัย

อย่างไรก็ตามประเทศอังกฤษก็ได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ของ Moderna ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์อู่ฮั่นบวกกับโอไมครอน BA.1 ไปก่อนหน้านี้แล้ว (มีข้อมูลวัคซีนชนิดนี้ ที่ฉีดในมนุษย์ครบถ้วน)

เมื่อ CDC มีผลออกมาแล้ว ก็คงจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งตัดสินใจที่จะยังไม่ฉีดวัคซีนรุ่นที่ 2 ชนิด 2 สายพันธุ์จนกว่าจะมีข้อมูลในมนุษย์มากขึ้น

แต่ก็คงจะมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจฉีดวัคซีนรุ่นที่ 2 ชนิด 2 สายพันธุ์เลย เพราะเห็นว่าเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกับการอนุมัติวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่ฉีดกระตุ้นกันทุกปี

ขณะนี้ประชาชนในสหรัฐ 76% ที่อายุมากกว่า 12 ปีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และในจำนวนนี้ราวครึ่งหนึ่งฉีดเข็ม 3 แล้ว

ทางการสหรัฐ ได้ทำการสำรองวัคซีนของสองบริษัทดังกล่าวไว้ประมาณ 171 ล้านโดส เพื่อฉีดเข็มกระตุ้นต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo